Do prawidłowego wzrostu i funkcjonowania organizmu niezbędne jest odżywianie, dzięki któremu organizm zostaje zaopatrzony w niezbędne substancje ożywcze. Pokarm musi być pobrany przez organizm, stawiony i wchłonięty.

Aby substancje odżywcze mogły być w pełni wykorzystane pokarm musi ulec strawieniu. Jako trawienie określa się proces rozkładu dużych cząstek organicznych na podstawowe ( aminokwasy , cukry, kwasy tłuszczowe ) przy użyciu specjalnych enzymów trawiennych. Trawienie odbywa się w przewodzie pokarmowym, który u ssaków wykazuje największy poziom rozwoju. Składa się on z jamy ustnej, która pobierany jest pokarm, gardła, przełyku, żołądka, dwunastnicy , jelita cienkiego i grubego, kończącego się odbytem. Dodatkowo występują też gruczoły trawienne- trzustkawątroba.

Przewód pokarmowy rozpoczyna się jama ustną , w której znajdują się zróżnicowane zęby oraz język, dzięki którym pokarm jest wstępnie rozdrabniany. Występujące w jamie ustnej ślinianki produkują ślinę , która rozmiękcza i miesza pokarm oraz zawiera enzymy, które biorą udział we wstępnym trawieniu pokarmu. Do enzymów tych należą m.in. amylazy , które maja zdolność rozkładu cukrów. Następny odcinek układu pokarmowego -gardło jest także elementem układu oddechowego. Istnieje tu specjalna zastawka zabezpieczająca przed dostaniem się pokarmu do płuc. Przełyk to długa rura, która łączy jamę ustną i żołądek. Przełyk jest mocno umięśniony , a ruch tych mięśni , zwany robaczkowym, powoduje przesuwanie się treści pokarmowej do żołądka. W żołądku , który jest workowatym rozszerzeniem układu pokarmowego, pokarm ulega procesom trawienia. Żołądek może być zbudowany z jednej komory , jak ma to miejsce u większości ssaków drapieżnych, człowieka czy u świni, lecz może być też wielokomorowy np. u przeżuwaczy. W żołądku wydzielany jest kwas solny, który powoduje że w jego wnętrzu panuje kwaśne środowisko ( pH 2-4 ), ma to na celu zniszczenie organizmów chorobotwórczych zawartych w pokarmie oraz aktywowanie enzymów trawiennych. Ściany żołądka produkują enzymy trawienne takie jak: pepsynę, która rozbija cząsteczki białek na mniejsze peptydy, podpuszczkę ścinającą białko mleka- kazeinę oraz lipazy, które rozkładają tłuszcze.

Jelita są długim przewodem ,który przeprowadzają pokarm z żołądka aż do odbytu. Niektóre zwierzęta różnią się między sobą długością jelita, co jest związane z rodzajem pokarmu jakie one spożywają. Roślinożercy mają jelita dużo dłuższe od zwierząt odżywiających się mięsem. Stosunek długości jelita do długości zwierzęcia jest większy u roślinożernych np. u krowy wynosi 1: 20, natomiast u mięsożernych jest mniejszy i wynosi np. u psa wartość 1: 5. Wyróżniamy dwa rodzaje jelit : cienki i grube. W jelicie cienkim następuje dalszy etap trawienia pokarmu i jego wchłanianie. W dwunastnicy, będącej górnym odcinkiem jelita cienkiego maja ujście dwa gruczoły trawienne- wątroba i trzustka. Gruczoły te produkują enzymy trawienne , które wydzielane są do światła jelita. Enzymy te biorą udział w trawieniu cząstek pokarmowych na proste ( cukry, aminokwasy , itp.) w jelicie, tu również zachodzi wchłanianie tych związków. Ściany jelita cienkiego pokryte są ogromna ilością wypustek zwanych kosmkami jelitowymi, które powiększają kilkakrotnie jego powierzchnię wewnętrzna. Jest to bardzo istotne z tego względu, że w jelicie zachodzi wchłanianie cząstek organicznych do komórek jego ścian , a stąd do krwi i naczyń chłonnych. Zwiększenie powierzchni chłonnej jelita zwiększa wydajność wchłaniania, które zachodzi na drodze transportu aktywnego lub czynnego. Resztki pokarmowe przesuwane są do jelita grubego dzięki ruchom robaczkowym. Trzustka jest gruczołem wydzielania dokrewnego jak i zewnętrznego. Wydzielanie to zachodzi w różnych komórkach tworzących ten organ. Sok produkowany przez trzustkę (produkt wydzielania zewnętrznego ) ma wysokie pH i zawiera enzymy trawienne. Należą do nich : amylaza rozkładająca skrobię, lipaza powodująca rozpad tłuszczów, peptydazy dzięki którym następuje rozbicie polipeptydów na poszczególne aminokwasy. Trzustka wydziela dokrewnie również dwa hormony: glukagon i insulinę.

Kolejny narząd układu pokarmowego- wątroba ,jest wielofunkcyjna. Jest niezmiernie istotna w krążeniu krwi, pełni także funkcje wydzielnicze i metaboliczne .Dla układu pokarmowego ma ważną funkcję wydzielniczą- produkuje żółć, która ma właściwości emulgujące. Dzięki zawartym w żółci kwasom rozdrobniony pokarm przeprowadzony jest do postaci zawiesiny. W takiej formie pokarm jest bardziej dostępny dla enzymów trawiennych. Zwiększa to tym samym tempo i wydajność procesu trawienia. Poza wydzielaniem żółci wątroba ma wpływ na metabolizm cukrów i białek. Magazynowane w niej cukry pod postacią glikogenu odgrywają bardzo ważną rolę w utrzymywaniu stałego poziomu cukru we krwi. W wątrobie dochodzi do różnych przemian białek i aminokwasów, m.in. do dezaminacji i produkcji białek osocza, tworzenia mocznika z amoniaku. Metabolizm tłuszczów także związany jest z wątrobą. Tu właśnie syntetyzowany jest cholesterol, kwasy tłuszczowe i fosfolipidy. Wątroba współdziała a układem limfatycznym , rozkładając komórki patogenne i substancje szkodliwe, które następnie wydalane są z organizmu. Stanowi magazyn niektórych witamin takich jak A, D i Bl2 i ważnych pierwiastków np. żelaza. W wątrobie ma miejsce tworzenie się elementów morfotycznych krwi oraz magazynowanie jej dużych ilości. Wątroba bierze udział w procesach związanych z krzepnięciem krwi. Jako narząd mocno ukrwiony, posiada ona wysoką temperaturę , dlatego też bierze udział w procesach termoregulacji. Jelito grube nie jest tak długie jak jelito cienkie, stanowi około 30% jego długości. Nie jest także wyścielone licznymi kosmkami jak to miało miejsce w jelicie długim, lecz jego wnętrze pokrywa gruba warstwa śluzowa. Jego funkcją jest przesuwanie strawionej treści pokarmowej, a końcowym etapie-jej wydalenie. Treść pokarmowa jaka znajduje się w jelicie grubym jest różna ( w różnym stopniu przetrawienia) i zależy od budowy jelita oraz rodzaju pokarmu jakim odżywiają się zwierzęta. W jelicie grubym procesy trawienne zachodzą w niewielkim stopniu, ważniejszą rolę spełniają bakterie żyjące w tym odcinku jelita. Rozkładają one różne związki z treści pokarmowej , które nie pozostały jeszcze strawione, syntetyzują także witaminę K i B. U zwierząt roślinożernych występują w jelicie grubym specyficzne bakterie rozkładające celulozę. W końcowych odcinkach jelita grubego następuje resorpcja wody ze strawionych resztek. Ostatecznie resztki pokarmowe w postaci kału zostają wydalone poprzez odbyt.

Za prawidłowe przyjmowanie , trawienie i wchłanianie pokarmu odpowiedzialny jest nie tylko układ pokarmowy. Aby właściwie się odżywiać potrzebny jest sprawny ośrodek głodu i sytości zlokalizowany w podwzgórzu. Impulsy wysyłane z tego ośrodka docierają do różnych części układu pokarmowego wyzwalając w nich reakcje bezwarunkowe, np. wydzielanie śliny przez ślinianki.