1. Wewnętrznie zagubiony człowiek, skłócony ze światem szuka sensu życia, wartości, dla których warto żyć.
  2. Trafia na wartość - miłość romantyczną, która jest tragiczna i nieszczęśliwa.
  3. Traci wartość i w szale popełnia samobójstwo. Śmierć bohatera może być dosłowna (Cierpienia Młodego Wertera) lub metaforyczna (Konrad Wallenrod, umiera wewnętrznie).
  4. Rodzi się nowy człowiek po metaforycznym samobójstwie, który odnalazł nową wartość w życiu. Jest to ojczyzna, za którą będzie walczyć. Staje się patriotą.