KROK 1. DAT (DEFINICJA, ANALIZA, TEZA) KROK 2. BURZA MÓZGÓW KROK 3. SPRZĄTANIE – MAPA MENTALNA (LUB PLAN) KROK 4. STUDIA KROK 5. REDAKCJA KROK 6. WRÓĆMY OD POCZĄTKU KROK 7. OSTATNIE SZLIFY