Zofia Kossak

12

Dodaj do listy

Streszczenie krótkie

Książka jest złożona z 32 opowiadań, których tematem są dzieje Polski od czasów najdawniejszych do XIX wieku. Autorka opisuje więc plemiona słowiańskie, przyjęcie przez Mieszka I chrześcijaństwa i chrystianizację kraju, co ma związek z wykorzenieniem wierzeń w bogów pogańskich. Czytelnik Czytelnik odbiorca dzieła literackiego. Termin może oznaczać fikcyjnego adresata, przywołanego w tekście, np. w Beniowskim J. Słowackiego czy Szkicach węglem H. Sienkiewicza lub częściej odbiorcę ... Czytaj dalej Słownik terminów literackich może się zapoznać z tak ważnymi wydarzeniami z historii naszego kraju, jak: zjazd gnieźnieński, hołd pruski, uczta u Wierzynka. W opowiadaniu Ojcowie cystersi w Mogile mamy opis Opis jedna z głównych form wypowiedzi (obok opowiadania) w utworze narracyjnym, w liryce zaś jeden z komponentów monologu lirycznego. Opis prezentuje statyczne elementy świata przedstawionego: ... Czytaj dalej Słownik terminów literackich działalności zakonników na terenie podkrakowskiej wsi, jak wprowadzanie nowych metod upraw, nowych materiałów budowlanych, a przede wszystkim opieka nad okolicznymi mieszkańcami. W opowiadaniu Sąsiedzki dar poznajemy natomiast sylwetkę pierwszego pisarza, który tworzył w języku polskim - Mikołaja Reja. Z kolei w tekście Pod lipą mamy opis postaci Jana Kochanowskiego, pojawia się tu także jego córeczka Urszulka, po śmierci której powstały Treny.

Po złotym wieku polskiej historii i kultury następują smutne czasy - anarchii i warcholstwa szlachty, panowania obcej dynastii Sasów, rozbiorów, wreszcie upadku Polski. Te fakty zostały opisane w opowiadaniach Sas i Las, Do światła, Obiad czwartkowy, Ocknienie. Nawet jednak w tak smutnym okresie nie brakowało patriotów, chcących ratować kraj, jak Stanisław Konarski, Stanisław August Poniatowski, Tadeusz Tadeusz T. Borowski Opowiadania, bohater główny i narrator
Wygląd: młody chłopak, niewiele wiadomo o jego wyglądzie, bo to on jest narratorem opowiadań
Życiorys: W Pożegnaniu z Marią jest ...
Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - liceum
Kościuszko, Kazimierz Pułaski. Ich postacie także goszczą na kartach książki.

Ostatnia grupa opowiadań to teksty poświęcone Polsce pod zaborami. Mamy tu więc sylwetkę Antoniego Malczewskiego, twórcy poematu Maria, postać Adama Mickiewicza, wielkiego społecznika Karola Marcinkowskiego, wreszcie artysty do dziś znanego i cenionego na całym świecie - Fryderyka Szopena.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A. Sabak, D. Stopka, A. Szóstak, D. Pietrzyk, A. Popławska
redaktorzy: Agnieszka Nawrot, Anna Grzesik
korektorzy: Ludmiła Piątkowska, Paweł Habat

Zgodnie z regulaminem serwisu www.bryk.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności.

Korzystanie z portalu oznacza akceptację Regulaminu.

Polityka Cookies. Copyright: INTERIA.PL 1999-2017 Wszystkie prawa zastrzeżone.