Przejdź na stronę główną Interia.pl
Zofia Kossak

Problematyka

Autorka porusza w swoich opowiadaniach tematykę chrześcijańską i patriotyczną, szczególnie związaną z tradycjami szlacheckimi. Stąd w opowiadaniach pojawiają się takie ważne wydarzenia z historii polskiego narodu, jak: chrzest Polski, zjazd gnieźnieński, obrona Starego Sącza przed Tatarami, zjazd w Krakowie ze słynną ucztą u Wierzynka, hołd pruski, obiady czwartkowe, uchwalenie Konstytucji 3 maja, Targowica, powstanie listopadowe, Wielka Emigracja; pojawiają się także postacie znane z lekcji historii - królowie: Mieszko I, Bolesław Chrobry, Zygmunt Stary, Zygmunt August, Jan III Sobieski, Stanisław Leszczyński, Stanisław August Poniatowski, bojownicy o wolność kraju: Tadeusz Kościuszko, Kazimierz Pułaski; społecznicy: Karol Marcinkowski; a także twórcy polskiej kultury: Mikołaj Rej, Jan Kochanowski, Piotr Skarga, Stanisław Konarski, Adam Mickiewicz, Fryderyk Szopen

Cały zbiór opowiadań tchnie patriotyczną troską o ojczyznę, ukazuje jej momenty dumy i chwały (zjazd gnieźnieński, hołd pruski), ale i wskazuje wady, które przyczyniły się do jej upadku (prywata, duma szlachty, opilstwo, brak poczucia odpowiedzialności za kraj, nieudolne rządy Sasów). Z mroku dziejów, dobrych i złych, wybijają się postaci wybitne, które nie poddawały się w walce o Rzeczpospolitą, o jej spokojną, dobrą przyszłość, np. Piotr Skarga, Stanisław Konarski, Tadeusz Kościuszko.

Potrzebujesz pomocy?

Współczesność (Język polski)

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A. Sabak, D. Stopka, A. Szóstak, D. Pietrzyk, A. Popławska
redaktorzy: Agnieszka Nawrot, Anna Grzesik
korektorzy: Ludmiła Piątkowska, Paweł Habat

Zgodnie z regulaminem serwisu www.bryk.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności.

Korzystanie z portalu oznacza akceptację Regulaminu.

Polityka Cookies. Prywatność. Copyright: INTERIA.PL 1999-2020 Wszystkie prawa zastrzeżone.