Zofia Kossak - żyła na przełomie XIX-XX wieku, (1889-1968). Wnuczka sławnego malarza Juliusza Kossaka, jest autorką opowiadań i powieści o tematyce historycznej, religijnej i baśni oraz legend dla dzieci i młodzieży.

„Bursztyny”- zbiór 32 opowiadań, w których zostały przedstawione wydarzenia historyczne oraz postacie znane z historii Polski. Tytuły wybranych utworów, np. „O bursztynie, Purpurowy szlak, Strażnicy morza, Hołd pruski, Zemsta błazna, Obiad czwartkowy, Koncert Szopena”. Wartość opowiadań w „Bursztynach” Zofii Kossak:

a. Wydarzenia historyczne przedstawione w łatwy do zrozumienia sposób, wzbogacony o fabułę i opisy.

b. Stylizacja języka, którym posługuje się szlachta i chłopi.

c. Ukazanie obyczajowości epoki.

d. Tytuł - „Bursztyny” - sugeruje, że każde z tych opowiadań to klejnot z historii Polski.

Rozprawka pt: „Czy warto przeczytać książkę „Bursztyny”?

Książkę pt.: „Bursztyny” napisała Zofia Kossak, która żyła na przełomie XIX-XX wieku. Składa się z 32 opowiadań upamiętniających wydarzenia historyczne Polski oraz jej znane postacie historyczne.

W książce tej zaprezentowano postacie i wydarzenia historyczne, o których uczymy się na lekcjach historii i języka polskiego, np. Jan Kochanowski, Mieszko I, Fryderyk Szopen, hołd pruski, zjazd gnieźnieński. Informacje historyczne przekazane są w ciekawy sposób, pojawiają się jako obrazki z życia ludzi w dawnej Polsce, są sfabularyzowane. Dowiedzieliśmy się, że autor fraszek świetnie grał w szachy, a na przyjazd Ottona III specjalnie tkaczki utkały czerwony dywan. Podczas czytania lektury możemy się zrelaksować, przenieść w odległe czasy, zapoznać ze zwyczajami i kulturą naszych przodków. Dzieje się tak dzięki stylizacji językowej i wprowadzeniu archaizmów.

Biorąc pod uwagę powyższe argumenty stwierdzam, że warto przeczytać książkę Zofii Kossak „Bursztyny”, ponieważ jest to lektura pouczająca, ciekawa i wciągająca. Moim zdaniem szkoda, że nie można zdobyć jej w bibliotekach szkolnych. Cieszy mnie fakt, że wprowadzono ją jako obowiązkową lekturę szkolną.