Przejdź na stronę główną Interia.pl
Sofokles

Charakterystyka bohaterów

Antygona - główna bohaterka utworu

Przedstawienie postaci: córka Edypa i Jokasty, siostra Ismeny, Eteoklesa i Polinejkesa, pochodzi z rodu Labdakidów, siostrzenica Kreona, narzeczona Hajmona. Jest antagonistką (przeciwniczką) Kreona.

Cechy charakteru i postępowania: dumna, wyniosła, niepokorna, nieugięta, niezłomna, przedsiębiorcza, odważna, zdecydowana, energiczna, porywcza, konsekwentna, religijna, kochająca siostra, uznaje wyższość prawa boskiego nad ludzkim, typ jednostki buntowniczej, gwałtowny, wybuchowy charakter, wierna nakazom religijnym, gotowa poświęcić życie w imię obowiązków religijnych, postępuje samowolnie, idealistka.

Kreon - główny bohater utworu

Przedstawienie postaci: władca i główny wódz Teb, brat Jokasty, wuj Antygony. Jest antagonistą (przeciwnikiem) Antygony.

Cechy charakteru i postępowania: apodyktyczny, dumny, żądny władzy, tyran, autokrata, konsekwentny, racjonalista, bezwzględny, kieruje się zdrowym rozsądkiem, uznaje wyższość władzy świeckiej nad prawami religijnymi, zwolennik silnej władzy królewskiej, działa nerwowo, nie potrafi udźwignąć odpowiedzialności, podejrzliwy i niepewny w roli władcy, boi się lekceważenia ze strony poddanych, nie pojmuje świata uczuć, pragnie być sprawiedliwym władcą.

Ismena

Przedstawienie postaci: siostra Antygony, siostrzenica Kreona.

Cechy charakteru i postępowania: bierna, zalękniona, uległa, reprezentuje inną postawę wobec życia niż Antygona, inaczej postrzega rolę kobiety, prawo królewskie uznaje za bezdyskusyjne, słaby charakter, pozostaje w cieniu siostry.

Hajmon

Przedstawienie postaci: syn Kreona i Eurydyki, narzeczony Antygony

Cechy charakteru i postępowania: młodzieniec porywczy, nie potrafi się porozumieć z ojcem, kocha Antygonę i broni ją, ma demokratyczne poglądy na istotę państwa i władzy, myśli tak, jak większość społeczeństwa, próbuje ratować ukochaną, gdy się zorientował, że Antygona nie żyje, popełnił samobójstwo, krytyczny wobec postępowania ojca.

chór starców - mędrcy, doradcy Kreona, starają się wydawać obiektywne sądy, ale ich wiedza jest ograniczona. Nie potępiają ani jednej, ani drugiej strony. Antygonie radzą uległość wobec władcy, Kreonowi dają do zrozumienia, że wola bogów jest nadrzędna wobec decyzji człowieka, nawet władcy. Po złowrogiej wróżbie Tyrezjasza chór zajmuje jednoznaczne stanowisko: należy respektować wolę bogów.

Eurydyka - żona Kreona, nie zgadza się z poglądami męża, kocha syna i opowiada się po jego stronie, po śmierci Hajmona nie widzi sensu życia.

Potrzebujesz pomocy?

Antyk i Biblia (Język polski)

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A. Sabak, D. Stopka, A. Szóstak, D. Pietrzyk, A. Popławska
redaktorzy: Agnieszka Nawrot, Anna Grzesik
korektorzy: Ludmiła Piątkowska, Paweł Habat

Zgodnie z regulaminem serwisu www.bryk.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności.

Korzystanie z portalu oznacza akceptację Regulaminu.

Polityka Cookies. Prywatność. Copyright: INTERIA.PL 1999-2020 Wszystkie prawa zastrzeżone.