Plan wydarzeń

 1. Zakaz Kreona.

 2. Rozmowa Antygony z Ismeną.

 3. Decyzja Antygony.

 4. Chór starców poznaje wolę władcy.

 5. Wieść o próbie pogrzebania zwłok Polinika.

 6. Antygona winowajczynią - powtórna próba pochówku.

 7. Ismena próbuje ratować siostrę.

 8. Bunt Hajmona przeciw woli ojca.

 9. Skazanie Antygony na śmierć głodową.

 10. Pożegnanie bohaterów ze światem.

 11. Proroctwo Tyrezjasza.

 12. Kreon zmienia decyzję.

 13. Antygona kończy życie.

 14. Samobójcza śmierć Hajmona.

 15. Śmierć Eurydyki.

 16. Rozpacz Kreona.