Kto jest najważniejszy w naszym kraju, kto ma największy wpływ na życie obywateli? Pytania takie zadaje sobie codziennie wiele osób. Moim zdaniem trudno jednoznacznie określić kto w Polsce sprawuje najważniejszą funkcję. Uważam, że zarówno prezydent - osoba reprezentująca nasz kraj na świecie, jak i Sejmu, Senat czy wszelkie placówki publiczne - na przykład szpitale - są niezwykle ważne a równocześnie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania państwa.

Jeśli jednak muszę wybrać najważniejszy organ, to moim zdaniem są nim obie Izby Parlamentu. Uważam tak gdyż Sejm i Senat najmocniej wpływają na codzienne życie obywateli.

Jak ogólnie wiadomo Sejm oraz Senat, czyli wcześniej wspomniane Izby Parlamentarne, tworzą projekty ustaw. Projekty te jeśli zostaną poparte przez większość głosów mogą mocą prawną wejść w życie i obowiązywać wszystkich obywateli. Jak to wszystko przebiega? Kiedy już projekt ustawy zostanie zatwierdzony przez Sejm to następnie musi go poprzeć także Senat. Jeżeli Izba Wyższa (Senat) także przegłosuje przyjęcie tego projektu to ścieżka ustawodawcza jest prosta, ale jeśli jednak Senat nie poprze projektu, to "odsyła" się go z powrotem do Sejmu, a tam posłowie dokonują ewentualnych poprawek oraz zmian w danym projekcie ustawy.

Na pewno ktoś spyta - jaki wpływ ma ta procedura na życie zwykłych obywateli? Bardzo duży, gdyż w Izbach Parlamentu uchwalane są wszelkie ustawy, które dotyczą na przykład budżetu państwa. Ustawa taka zawiera - przykładowo - ilość pieniędzy, które państwo przeznaczy w danym roku na budowę lub naprawę dróg. Wiele osób jednak widząc stan osiedli, parków, dróg i jeszcze wielu innych obiektów zastanawia się czy nasz kraj funkcjonuje prawidłowo. Wiele rozsądniej byłoby zauważyć, iż Sejm oraz Senat nie mogą być wszędzie, nie mogą także wszystkiego widzieć w prawie 40 milionowym państwie. Jestem pewna, że posłowie i senatorowie robią co mogą, ale jednak wiadomo że nie możliwe jest uchwalenie czegoś od tak. Ponieważ istnieje bardzo wiele przepisów prawnych a także Konstytucja - zasadnicza ustawa w Polsce, z ustaleniami, zakazami, normami których, musi być zgodny każdy projekt nowej ustawy.

Reasumując - najważniejsze funkcje Sejmu sto: ustawodawcza - czyli uchwalanie nowych ustaw, kreacyjna - (potrzebuje zgody Senatu) czyli, powoływanie na niektóre stanowiska w państwie na przykład powołuje Rzecznika Praw Obywatelskich, a także na wniosek prezydenta, powołuje Prezesa Narodowego Banku Polskiego, kontrolna - to znaczy, że może powoływać komisje śledcze do zbadania konkretnych spraw (ostatnio komisje powstają bardzo często- na przykład komisja do spraw prywatyzacji banków).

W Senacie natomiast nie tylko senatorowie zajmują się ustawami przedstawianymi przez Izbę Niższą, ale także omawia się tu wnioski z różnych komisji lub od senatorów.

Obie Izby Parlamentarne (Sejm i Senat) mają bardzo duży wpływ na obywatelskie życie. Posłowie i senatorowie uchwalając nowe ustawy decydują o bardzo wielu ważnych dla nas sprawach, takich jak na przykład o budżecie, szpitalach itd. Można wyliczać wiele innych rzeczy o których jeszcze decyduje Sejm i Senat na przykład o wysokości podatków, o prawie, a także o różnych kodeksach. Taka wyliczanka powinna przekonywać wszystkich, że to Sejm i Senat pełnią nie tylko jedną z najbardziej ważnych funkcji w naszym kraju, ale są ponadto za to odpowiedzialne...