Systemem partyjnym nazywamy powiązania występujące pomiędzy poszczególnymi partiami politycznymi, wzajemne relacje, jakie między nimi zachodzą, system norm i zasad, który reguluje ich wzajemne stosunki. Relacje, jakie zachodzą między partiami politycznymi związane są z walką o zdobycie władzy państwowej bądź związane są ze współdziałaniem mającym na celu dobro państwa. Rozszerzenie praw wyborczych i rozwój parlamentarnych form rządzenia przyczynił się do rozwoju systemu partyjnego.

Możemy wyróżnić następujące funkcje, jakie w demokratycznym systemie państwowym pełnią partie polityczne:

  • wpływają na kształtowanie się opinii społecznej
  • startują w wyborach, przedstawiają program polityczny i listy kandydatów, stwarzając społeczeństwu możliwość wyboru
  • biorą aktywny udział w sprawowaniu rządów. Dokonują tego albo poprzez zawieranie koalicji, albo poprzez zdobycie większości, która umożliwi im samodzielne rządy. Partie, które nie tworzą rządu również spełniają taką funkcję, gdyż tworząc opozycję, mogą aktywnie uczestniczyć w sprawowaniu rządów.

Możemy wyróżnić następujące systemy partyjne: (kryterium jest liczba partii, które działają w sposób legalny)

- jednopartyjny - legalnie działa tylko partia rządząca. Było to charakterystyczne dla państw o ustroju faszystowskim i komunistycznym.

- dwupartyjny - istnieje wiele partii politycznych, ale tylko dwie spośród nich są w stanie zdobyć i sprawować władzę. System taki jest spotykany obecnie w Wielkiej Brytanii i USA

- wielopartyjny - nie ma tutaj partii, która utrzyma stała przewagę, mnogość partii, z czego każda ma możliwość zdobycia władzy. Przykładem mogą być: Czechy, Holandia, Belgia czy Polska po 1989 r.