JĘZYK, tzw. język naturalny, najbogatszy system semiotyczny, którym dysponuje człowiek, tj. system służący do przenoszenia informacji w społeczeństwie ludzkim (Internetowa Encyklopedia PWN, www.pwn.pl)

Możemy wyznaczyć kilka podstawowych funkcji charakterystycznych dla języka:

  • Funkcja komunikatywna

- informatywna; jest zawarta w tekstach pozbawionych zabarwienia emocjonalnego (teksty naukowe, ogłoszenia, teksty w formie bezosobowej)

- impresywna; podstawowym jej celem jest położenie nacisku na wywoływanie określonych zachowań poprzez zastosowanie specyficznych bodźców

- ekspresywna; ma za zadanie eksponowanie uczuć nadawcy. Funkcja ta nigdy nie występuje osobno, zawsze powiązana jest z innymi.

- poetycka; dąży do nakierowania uwagi czytelnika na sam kształt komunikatu, na zastosowany język, styl. Przeważnie są to teksty literackie, niekiedy ocierające się o publicystykę.

  • Funkcja fatyczna - jest odpowiedzialna za nawiązywanie relacji między nadawcami (kontaktu). Wyraża się w tekstach: cześć, jak się masz?, dzień dobry!, co słychać?
  • Funkcja magiczna (różnego rodzaju zaklęcia i modły) i stanowiąca (służy do kreowania rzeczywistości np.: tekst mianujący kogoś na stanowisko)