Według szacunkowych danych poza granicami Polski mieszka od 14 do 17 mln Polaków, głównie w USA, Niemczech, Brazylii, Francji, Kanadzie, Białorusi, Ukrainie, Litwie, Wlk. Brytanii, Australii, Argentynie, Rosji, Czechach i Kazachstanie. Tak duża liczba Polaków i osób deklarujących polskie pochodzenie, a mieszkających poza ojczyzną jest wynikiem nie tylko skomplikowanych procesów historycznych zapoczątkowanych w XVIII wieku, ale również masowej emigracji Polaków (szczególnie młodych) na poszukiwanie dobrej pracy w celu zapewnienia sobie lepszych warunków finansowych.

Emigracja jest pojęciem, które oznacza najczęściej wyjazd z ojczyzny do innego państwa w celu osiedlenia się tam na stałe lub na pewien okres. Do przyczyn emigracji zalicza się czynniki: materialne, polityczne lub religijne.

W maju 2004 roku Polska stała się członkiem UE. Na mocy porozumień unijnych kolejne kraje zaczęły wyrażać zgodę na legalną pracę Polaków na ich terenie. W bardzo krótkim czasie w poszukiwaniu zatrudnienia wyruszyły na Zachód tysiące Polaków.

Gdzie szukać więc pracy - w kraju czy za granicą? Wyjeżdżać czy nie?

Według mnie Polska jest krajem, w którym można znaleźć dobrą pracę. Choć zarobki nie są wygórowane to nie są również na tyle niskie, aby wyjeżdżać. Ta masowa emigracja, która pojawiła się w Polsce w ostatnich latach jest poważnym zagrożeniem dla naszej gospodarki, bo jeżeli tak dalej pójdzie, zabraknie u nas rąk do jakiejkolwiek pracy, nie wspominając o medycynie, inżynierii, w których to już w dniu dzisiejszym brakuje dobrze wykwalifikowanych specjalistów. To co powiemy za 10 lat?

Jednakże z ankiety przeprowadzonej w kwietniu ubiegłego roku na stronie internetowej „Przewodnika Młodych” wynika, że nie wszyscy młodzi ludzie chcą opuścić kraj. Z danych tych wynika, że ponad połowa młodych Polaków chce pracować w kraju. To dobre statystyki.

Podsumowując - ludzie wyjeżdżają z kraju, ponieważ chcą godnie pracować. Jednakże według mnie lepiej szukać pracy w kraju, nigdzie nie wyjeżdżając, wtedy nie tracimy kontaktu z rodziną, przyjaciółmi, a różnie to bywa, kiedy wyjedziemy. Nie wyjeżdżamy w obce miejsca, nie wiedząc, co nas tam czeka, no bo jesteśmy w kraju. A w ogóle za granicą płace są wyższe, ale trzeba żyć, więc sporo tam wydamy na podstawowe produkty (one nie są tam tanie, tylko drogie, żeby nie powiedzieć, że bardzo drogie).

Zostajemy w Polsce!!!