Ruchy masowe (inaczej zwane grawitacyjnymi) polegają na grawitacyjnym przesuwaniu się pokrywy zwietrzelinowej w dół stoku lub innego nachylonego obszaru. Ich intensywność rośnie wraz z kątem nachylenia stoku. Do ruchów masowych należą między innymi następujące procesy:

 • osuwanie,
 • obrywanie,
 • odpadanie,
 • spełzywanie.

Najczęstszym wynikiem tych ruchów jest powstanie osuwisk. Osuwisko to forma terenu powstała w wyniku osuwania się mas skalnych lub pokrywy zwietrzelinowej w dół na skutek siły grawitacji. Występuje na ogół w obrębie stoków dojrzałych o nachyleniu powyżej 55°. W skład aktywnego osuwiska wchodzą następujące jego części:

 • nisza osuwiskowa - czyli obszar obrywania lub odpadania,
 • rynna osuwiskowa,
 • jęzor osuwiskowy - czyli obszar, na którym następuje akumulacja niesionego materiału, o długości do kilku lub kilkunastu metrów,
 • krawędź niszy,
 • powierzchnia poślizgu.

Ponadto osuwiska można podzielić ze względu na kilka kryteriów:

a. kierunek impulsu:

   • detruzywne,
   • delapsywne,

b. rodzaje ruchów:

   • rotacyjne,
   • translacyjne,

c. stosunku kierunku rozwoju do budowy geologicznej:

   • konsekwentne,
   • subsekwentne,
   • obsekwentne (insekwentne).