Jednym z największych problemów etycznych, z jakimi boryka się współczesny człowiek jest aborcja. W najprostszym tego słowa znaczeniu, jest to farmakologiczne lub chirurgiczne usunięcie płodu, znajdującego się w łonie matki. Zgodnie z ustawą, która obowiązuje w Polsce od roku 1993, przerwanie ciąży, może być możliwe jedynie w następujących przypadkach:

  • Gdy ciąża zagraża życiu matki
  • Gdy ciąża jest wynikiem gwałtu
  • Gdy przeprowadzone badania , wykazały daleko idące upośledzenie płodu.

Warto dodać, że kobiety, które przerwą ciążę nielegalnie, lub w chwili, gdy nienarodzone jeszcze dziecko, będzie zdolne do życia poza organizmem matki, ponoszą odpowiedzialność karną.

Pomimo tego, w Polsce stale wzrasta liczba nielegalnych zabiegów przerywania ciąży, które najczęściej wykonywane są w oficjalnie działających gabinetach ginekologicznych.

Przeprowadzone badania opinii publicznej udowodniły, że ponad połowa Polaków opowiada się za złagodzeniem ustawy antyaborcyjnej, a aż 56% jest zdania, że kobiety powinny mieć prawo do aborcji z powodów społecznych. Wśród licznych argumentów za przeprowadzeniem zabiegu, ankieterzy najczęściej wskazują również sytuacje, kiedy ciąża jest wynikiem gwałtu i stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia dziecka lub matki. Zwolennicy aborcji powołują się także na ogólnie pojęte dobro kobiet, w tym zdrowie psychiczne i fizyczne.

Innego zdania są przeciwnicy zabiegu, którzy uważają, że decyzja o aborcji, źle wpływa na psychikę, wzmaga poczucie winy oraz stany lękowe. Ponadto, w większości przypadków, jest powodem rozpadu nawet najtrwalszych związków. I wreszcie najcięższy z argumentów - aborcja jest pozbawieniem życia dziecka, a zatem najzwyklejszą zbrodnią, popełnioną świadomie i w dodatku z niezwykłym okrucieństwem.

Jak widać, opisywany problem, budzi wiele kontrowersji, a zdania na jego temat są bardzo podzielone. Trudno zatem, na pytanie postawione w temacie, dać odpowiedź jednoznaczną. Warto jednak zaznaczyć, że jest ona w dużej mierze zależna od posiadanego systemu wartości i wyznawanych norm i zasad moralnych.