Polacy tak jak inne narody na całym świecie mają wiele powodów do radości. Przykładem mogą być osiągnięcia naszych sportowców, naukowców czy poetów jak również zachowanie i kultura, którą prezentujemy za granicą lub w naszej ojczyźnie. Mamy również wiele wad, za które powinniśmy się wstydzić. Każde państwo, miasto, a nawet człowiek ma ”usterki” i zalety. W dziejach każdego narodu są daty przełomów, stojące jak słupy graniczne, dzielące epoki wzlotów, sukcesów, ale też upadków i upokorzeń

Polska jest narodem, który ma wiele powodów do dumy. Kiedy nasze państwo było pod zaborami na terenach Polski mieszkało wielu ludzi prezentujących godne naśladowania postawy. Mimo ciężkich warunków życiowych nie zapominali jakiej są narodowości i jaki jest ich język ojczysty. W tych trudnych chwilach śpiewali pieśni ojczyste, uczyli historii młodsze pokolenia, a co najważniejsze nie wstydzili się swojego narodu. Godnie reprezentowali swój kraj.

Wiele ludzi zginęło w obronie naszego państwa i naszej godności. Bronili oni Polski, aby ta nie zniknęła z mapy Europy. Gdyby nie to dziś bylibyśmy innym narodem i nasza sytuacja życiowa potoczyłaby się zupełnie inaczej. Dzięki obrońcom naszego państwa, Polska jest całkowicie niepodległym, demokratycznym i suwerennym krajem. Uważam, że ludzie dzisiaj żyjący powinni być dumni ze swoich przodków.

Myślę, że dołączenie naszego kraj do Unii Europejskiej było wielkim postępem. Ponad połowa Polaków uważała to za dobry pomysł. Unia Europejska to wieloletni, stabilny rozwój gospodarczy i zmniejszenie dystansu do krajów Unii Europejskiej.

Myślę, że powinniśmy być dumni z rozwoju naszej gospodarki, pomimo tego, że rozwija się w znacznie wolniejszym stopniu z przyczyny wielu porażek, trudów i zmagań w dawniejszych latach. Z każdego wydarzenia Polska wyciągała wnioski. Do dziś nie popełniamy wcześniejszych błędów i staramy się ulepszać i rozwijać nasz kraj. Jesteśmy narodem bogatym w doświadczenia. Polacy umieli sobie poradzić nawet w najtrudniejszych sytuacjach. Myślę, że dzisiejsza młodzież powinna uczyć się o miłości do Polski, którą reprezentowali nasi dziadkowie i pradziadkowie. Historia naszego narodu jest przepełniona wieloma zdarzeniami. Zarówno radosnymi jak i tymi, w których to na twarzach naszych przodków pojawiał się smutek, żal i łzy. Polska to kraj który przeszedł dwie wojny światowe, zaczynał jako nieistniejący, a dzisiaj kończy jako członek NATO i członek Unii Europejskiej to jest największy sukces. Rzeczpospolita Polska pod koniec XX wieku mówi własnym głosem, podejmuje suwerenne decyzje i ma wielkie perspektywy.

W ostatnich latach w naszym państwie jak i na arenie międzynarodowej zabłysło wielu sportowców z Polski. Wykazali się oni dużą sprawnością i wytrzymałością. Przykładem takich osób mogą być: Adam Małysz, Robert Korzeniowski, Otylia Jędrzejczak. W naszym kraju działało wielu poetów. Pisali oni piękne wiersze przekonując obywateli, aby nie zapominali o swoim pochodzeniu, aby nie zatracili wiary we własne działania. Takimi osobami byli Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, Jan Kochanowski oraz Cyprian Norwid. Polacy powinni być dumni z Mirosława Hermaszewskiego, będącego pierwszym Polakiem, który lądował na Księżycu. Fryderyk Chopin był sławnym pianistą znanym na całym świecie. Jan Paweł II nauczał naród polski jak żyć i postępować. Nakłaniał nas Polaków, abyśmy cenili dobro, wiarę, miłość i pokój ponad wszystko. Był wsparciem dla wielu z nas. Jego śmierć sprawiła, że w oczach Polaków pojawiły się łzy. Karol Wojtyła zagościł w sercach miliona ludzi na całym świecie.

Lech Wałęsa jest również osobą, z której Polacy powinni być dumni. W sierpniu 1980 był jednym z organizatorów i przywódców strajku w Stoczni Gdańskiej. Walczył o wolność dla robotników i o wyzwolenie spod jarzma socjalistów.

Nasz naród słynie z charakterystycznych i niepowtarzalnych potraw na całym świecie. Polacy są uznawani przez wielu ludzi za wielkich patriotów. Mieszkańcy naszego narodu są dumni z wszystkiego co polskie i nie wstydzą się swojego pochodzenia.

Polska ma też powody do wstydu. Przez wiele lat inne narodowości wyrobiły sobie opinie na temat Polaków. Często są one nieprawdziwe. Stereotypy to żywione przez ludzi przekonania, które nie znajdują potwierdzenia w rzeczywistości. Bardzo trudno je zwalczać, ponieważ nasze umysły lubią proste rozwiązania.

Uważam, że mieszkańcy naszego narodu powinni się wstydzić za swoich rówieśników wyjeżdżających z kraju. Osoby te uciekają z Polski pod pretekstem poszukiwania lepszych warunków do pracy i na przyszłość. Mieszkają długi czas poza granicami naszego państwa zapominają o ojczystym języku, o sowim prawdziwym pochodzeniu i pieśniach narodowych. Choć to nie zdarza się we wszystkich przypadkach. Ludzie powinni stawiać czoło złym warunkom panującym w Polsce, a nie uciekać za granicę. Powinni ją „wspierać”, ulepszać i podbudowywać. Powinniśmy się wstydzić za ludzi którzy piszą, iż wstydzą się, że są Polakami. Uważam, że osoby pełniące wysokie pozycje w państwie np. prezydent czy premier, na łamach gazet, telewizji czy radia wypowiadają się tak, jak nie przystało dorosłym osobom. Zamiast złączyć swoje siły i działać wspólnie to te osoby utrudniają sobie nawzajem pracę w rządzie. Tutaj nasuwa nam się stare powiedzenie, że „praca buduje, niezgoda rujnuje”. Myślę, że gdyby osoby obejmujące ważne stanowiska w państwie podały sobie dłonie na znak zgody i współpracy to obywatele byliby zadowoleni z przebiegu sytuacji. Nikogo nie cieszy kraj, który nie może zapewnić swoim mieszkańcom pracy i dobrych warunków. Również praca i zarządzanie państwem stałoby się znacznie łatwiejsze.

Wielu młodych ludzi okalecza język polski poprzez wtrącanie do niego obcych wyrazów, pochodzących z innego języka, najczęściej z angielskiego. Również używanie wulgaryzmów jest „strasznym ciosem” dla języka ojczystego.

Dzisiaj patriotyzm wśród nas jest prawie niewidoczny. Nieobecność podczas wyborów też jest pewną zniewagą wobec innych obywateli. Poprzez głosowanie państwo polskie może być zarządzane w mądry i przewidywalny sposób przez kompetentnych przedstawicieli naszego narodu. Niszczenie przystanków, deptanie trawnika, malowanie po murach i pociągach jest zachowaniem, które nie powinno dotyczyć prawdziwego polskiego patriotę. W ten sposób dajemy innym do zrozumienia o niskim poziomie naszej wiedzy na temat kultury i zachowania. Mieszkańcy naszego narodu powinni się wstydzić tych osób, które nie umieją w odpowiedni sposób zachować się podczas odtwarzania hymnu narodowego i innych ważnych uroczystości.

Polacy powinni łączyć swoje siły i pomagać sobie wzajemnie. W ten sposób nasz naród będzie lepiej zorganizowany. Warunki i sytuacja materialna znacznie się polepszą. Powinniśmy również prezentować swoją kulturę i wiedzę za granicą. Postawa patriotyczna, czyli mądra troska o ojczyznę jest ostatecznie nie tylko troską o los naszych rodaków, ale także troską o los nas samych i naszych bliskich. Jest też pozytywnym wkładem w rozwój i dobro innych narodów.

Andrea Furmanek