Judaizm

Judaizm jest jedną z największych religii na świecie, silnie związaną zarówno z islamem jak i z chrześcijaństwem. Najwięcej wyznawców judaizmu jest wśród Żydów. Wyznają oni bowiem zasadę, że każdy kto urodził się z matki pochodzenia żydowskiego, automatycznie staje się wyznawcą opisywanej religii. Do głównych symboli religijnych judaizmu, należy gwiazda króla Dawida, którą tworzą dwa, wzajemnie przecinające się trójkąty równoboczne oraz siedmioramienny świecznik, który jest także jednym ze znaków państwowych i występuje chociażby w godle izraelskiego państwa. Powszechnie uważa się, że założycielem tej religii jest Mojżesz.

Mojżesz urodził się w Egipcie. Na wieść o rozkazie faraona, który nakazywał wymordowanie wszystkich chłopców żydowskich, jego matka zapakowała go do wiklinowej kołyski i wpuściła z nurtem rzeki. Płaczące niemowlę, już wkrótce odnalazła siostra faraona. W ten sposób mały chłopiec trafił na dwór egipski, gdzie był wychowywany i otrzymał bardzo gruntowne wykształcenie. Jako młodzieniec, przeciwstawił się prześladującemu Żydów Egipcjaninowi, którego zamordował. Czyn ten spowodował, że musiał uciekać z dworu faraona. Trafił do ziemi Madian, gdzie obronił przed pasterzami siedem córek kapłana Madianitów. W podzięce otrzymał za żonę najstarsza córkę kapłana - Seforę, która już wkrótce urodziła mu syna Gerszoma.

Pewnego dnia, w czasie wypasu owiec, ukazał mu się Bóg i wyznaczył mu zadanie wyprowadzenia Żydów z niewoli egipskiej. "Pan mówił: "Dosyć napatrzyłem się na udrękę ludu mego w Egipcie i nasłuchałem narzekań na jego ciemięzców, znam więc jego uciemiężenie. Zstąpiłem, aby go wyrwać z Egiptu i wyprowadzić z tej ziemi do ziemi żyznej i przestronne, do ziemi, która opływa w mleko i miód na miejsce Kananejczyka, Chetyty,Amoryty, Perryzyty, Chiwwity i Jebusyty. Teraz oto doszło wołanie Izraelitów do Mnie, bo naocznie przekonałem się o cierpieniu, jakie zadają mu Egipcjanie. Idź przeto teraz, oto posyłam cię do faraona i wyprowadź mój lud, Izraelitów z Egiptu". (Biblia Tysiąclecia, Ks. Wyj. 3,7-10).

W swojej misji, Mojżesz napotkał na wiele trudności. Jednakże pobłogosławiony i wspierany przez Boga, ostatecznie wyprowadził ludność żydowską z Egiptu i rozpoczął wieloletnia wędrówkę do Ziemi Obiecanej. Na górze zawarł przymierze z Bogiem i otrzymał tablice z dziesięcioma przykazaniami. "Jako założyciel religii i twórca przymierza z Bogiem i ludem Izraelskim - pisze D Nakoneczna - , jako odbiorca objawień Bożych, jako wyzwoliciel z jarzma egipskiego, jako twórca życia narodowego - był Mojżesz jednocześnie założycielem religii, prawodawcą, kapłanem i przywódcą swego ludu." I dalej "Jak wszyscy religijni przywódcy, nawiązywał do starszej tradycji i swoją działalność uważał za kontynuację tego, co już w przeszłości zostało dokonane. Bóg, którego zwiastował, był Bogiem ojców. Na długo bowiem przed Mojżeszem plemiona izraelskie łączyły się w związki kultowe, oddając cześć Jahwe - jako swemu jedynemu Bogu". (D. Nakoneczna: Wychowanie jako zadanie, Warszawa 1990).

Bóg zawarł przymierze z narodem wybranym, a jego treść jest czytana w czasie porannych i wieczornych modlitw oraz na łożu śmierci. "Słuchaj Izraelu, Pan jest naszym Bogiem, Panem jedynym. Będziesz miłował Pana Boga twojego, z całego serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich swych sił. Niech pozostaną w twym sercu te słowa, które ja ci dziś nakazuje. Wypisz je twoim synom, będziesz o nich mówił przebywając w domu, w czasie podróży, kładąc się spać i wstając ze snu. Przywiążesz je do ręki jako znak. Niech one ci będą ozdobą przed oczami. Wypisz je na drzwiach swojego domu i na twoich bramach." (Powt.Pr.6, 4-9).

Żydzi modlą się trzy razy dziennie - rano, w południe i wieczorem, a także w czasie dni świątecznych. Zgodnie z przyjętą przez nich tradycją, w czasie modlitwy wszyscy ortodoksyjni Żydzi płci męskiej, mają zakryte głowy. Charakterystyczny dla religii judaistycznej jest też szabat, czyli czas spoczynku od pracy i wytężonej modlitwy. Rozpoczyna się on w piątek wieczorem, a kończy dnia następnego, wraz z zapadnięciem zmroku. Nabożeństwa odbywają się w świątyniach, zwanych synagogami. Wedle zwyczaju, pierwszą świątynię wzniesiono na rozkaz króla Salomona, który następnie nakazał umieścić tam święte tablice, na których wypisane było dziesięcioro przykazań. Przechowywano je w specjalnie przygotowanej do tego celu skrzyni, zwanej Arką Przymierza. Towarzyszyła ona wcześniej Izraelitom w drodze przez pustynię.

Położenie każdej świątyni, ma wyznaczać drogę do Jerozolimy. W jej wnętrzu, na środku, znajduje się specjalnie miejsce na podwyższeniu, gdzie rabini prowadzą uroczyste modlitwy, czytają Torę i intonują śpiewy. Warto dodać, że lata w żydowskiej tradycji, liczy się od stworzenia świata.

"Metafizyczną postawą etyki judaistycznej są przykazania, które narodowi dał Bóg na górze Synaj - pisze wielokrotnie już cytowana Danuta Nakoneczna - Ponieważ Bóg stworzył człowieka i dał mu właśnie te wskazówki życia moralnego, człowiek jest w stanie kierować się nimi, chociaż ma swobodę wyboru dobrej, lub złej drogi życia. Kwintesencja etyki judaistycznej, zawiera się w dwóch sentencjach biblijnych: "Będziesz miłował Twojego Boga Jahwe z całego serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich sił (Powt.Pr.6,5) oraz bliźniego swego, jak siebie samego (.....18, 19). Podkreślił to także i umocnił Jezus (ŁK.10,27)." (D. Nakoneczna: Wychowanie jako zadanie, Warszawa 1990)

Islam

Oblicza się, ze obecnie na świecie islam wyznaje osiemnaście procent ludności. Za twórcę religii, która powstała w VII wieku po Chrystusie, uważa się proroka Mahometa. W swoich założeniach, czerpie ona zarówno z zasad chrześcijaństwa, jak i judaizmu. Wiele czerpie też z filozofii hellenistycznej. Mahometanie wyznają wiarę w to, że "Nie ma Boga prócz Allaha, a Mahomet jest jego prorokiem."

Prorok Mahomet przyszedł na świat około 570 roku po Chrystusie. Powołanie, objawione mu przez samego Boga, miał otrzymać w czasie snu. Wszystkie, przekazane mu wtedy i w czasie kilku następnych widzeń, wskazówki i polecenia, dane mu przez Boga, zawarł następnie w Koranie.

Do głównych zasad, które ma przestrzegać każdy Muzułmanin zalicza się: wyznanie wiary, modlitwę, jałmużnę, post oraz pielgrzymkę do Mekki. W okresie ramadanu, w którym jak wierzą muzułmanie, Koran został przekazany Mahometowi przez Boga, obwiązuje ścisły post. Ponadto prawo religijne, zabrania wyznawcom spożywania wieprzowiny i alkoholu. W islamie nie ma kapłanów, a modlitwę prowadzi zazwyczaj członek gminy, który uważany jest za najmądrzejszego i najbardziej oczytanego. A oto kilka sentencji autorstwa samego Mahometa:

  • "Pytasz, czym jest cnota? Zapytaj swego serca; cnota jest tym, co daje spokój duszy i co daje spokój sercu; grzechem jest to, co napełnia duszę niepokojem i dręczy serc. Połóż swą rękę na piersi i zapytaj swego serca. Tego, co powoduje niepokój w twym sercu, staraj się nie czynić!".
  • "Pytasz, jaki jest najlepszy Muzułmanin? Najlepszym Muzułmaninem będziesz, gdy nakarmisz głodnych i pokój będziesz głosił znajomym i nieznajomym, to jest całemu światu."
  • "Gdy Bóg zakończył dzieło stworzenia, napisał w księdze, która znajduje się przy nim na tronie niebieskim. Moje miłosierdzie, zwycięża mój gniew." (D. Nakoneczna: Wychowanie jako zadanie, Warszawa 1990).