Styl popularnonaukowy to odmiana stylu naukowego, lub styl pośredni między stylem artystycznym, a naukowym.

 • Autor tłumaczy specjalistyczne słownictwo
 • Obrazowy styl
 • Pojawiają się metafory
 • Kolokwializmy
 • Dozwolone są subiektywne uwagi
 • Wykorzystuje elementy ze sztuki

Ma popularyzować, promować naukę, kulturę, sztukę.

Jak stworzyć artykuł popularnonaukowy?

 • Można rozpocząć od ciekawostki
 • Specjalistyczne słowa MUSZĄ być wytłumaczone
 • Warto odwoływać się do zjawisk/osób/wydarzeń powszechnie znanych
 • Należy zadbać o interakcje z czytelnikiem
 • Zdjęcie, lub ilustracja są mile widziane