informator - każda osoba, która przychodzi z informacją, często sensacyjną.

 • osoba przekazująca informacje/dokumenty dotyczące osób, instytucji, bądź też konkretnych problemów, tematów w celu powielenia informacji
 • rozmówca który nie jest anonimowy ma takie same prawa.

Szukanie informatorów:

 • wymaga nawiązywania kontaktów
 • wymaga wykorzystywania sytuacji, w których znajduje się dziennikarz, poznawania życia publicznego i innych
 • warto podtrzymywać kontakt z wcześniejszymi informatorami
 • informatorzy często nawiązują kontakt z dziennikarzem samodzielnie przekazując informacje, zdjęcia, dokumenty

O czym należy pamiętać:

 • Trzeba rzetelnie weryfikować informacje (min.2 niezależne od siebie źródła)
 • Należy zapewnić rozmówcy anonimowość, jeśli sobie tego życzy. (zapis w prawie prasowym)
 • Nie ujawniamy tajemnic chronionych ustawowo
 • Nie ujawniamy informacji, jeśli informator nas o to poprosi (zapis w prawie prasowym)
 • Należy poszanować wolę informatora co do terminu publikacji (zapis w prawie prasowym)
 • Należy mieć bzwzględne poszanowanie prawa do autoryzacji wypowiedzi. (zapis w prawie prasowym)
 • Poszanowanie prawa do rozmowy „off the record”
 • Należy zachować ostrożność, tak, by nie powielać informacji z tzw. „czarnego PR”
 • Należy dotrzymywać umowy (zwykle ustnej) zawartej między dziennikarzem, a informatorem

Weryfikacja źródła:

 • Jest konieczna, by podać prawdziwe informacje i po to, by na podstawie zebranych przez weryfikację informacji przygotować informację.
 • informacja od anonimowej osoby jest tylko punktem wyjścia
 • weryfikacje reguluje prawo prasowe, które wymaga  rzetelności i staranności

Tajemnica  zawodowa dziennikarza:

art. 15 Prawa prasowego

Sąd może nas zwolnić z przestrzegania tajemnicy, jeśli nie mamy innych źródeł.

 • zachowanie danych informatora
 • zachowanie tajemnicy związanej z osobą postronną
 • zachowanie tajemnicy działającego w dobrej wierze informatora

Termin czekania na odpowiedź od instytucji publicznych:

Powinna zostać przekazana bezzwłocznie, zwykle ok.14 dni

Musi odpowiedzieć do 14 dni w przypadku złożenia wniosku o udzielenie informacji publicznej.

AUTORYZACJA Prawo prasowe art. 14 ust.2

 • Dziennikarz NIE MOŻE odmówić osobie udzielającej informacji autoryzacji każdej dosłownie cytowanej wypowiedzi o ile nie były wcześniej publiczne
 • Dziennikarz nie ma obowiązku informować o tym informatora