Czym jest informacja?

 • czyste, proste, mniej, lub bardziej szczegółowe sprawozdanie
 • opis: bezstronny, rzeczowy, dokładny

By zachować obiektywizm informacji:

 • ważny jest dobór materiału
 • dobór w miarę możliwości neutralnego słownictwa
 • oddzielenie informacji od komentarza

Rodzaje informacji:

 • flash
 • news
 • wzmianka
 • zapowiedź
 • depesza agencyjna
 • relacja
 • sprawozdanie
 • streszczenie
 • artykuł informacyjny

Podstawowy schemat:

tytuł - lid - body - zakończenie

 • zaczynamy od najważniejszej informacji
 • lid ma wprowadzać czytelnika do artykułu
 • przy zakończeniu informacji puenta nie zawsze pasuje!

Przygotowanie informacji:

 • Podstawowe pytania: Kto? Co? Gdzie? Jak? Kiedy? Z jakim skutkiem?
 • Napisana na zasadzie odwróconej piramidy
 • Lid jako początek informacji

Rodzaje lidu:

 • Streszczający
 • Hasłowy
 • Cytat
 • Anegdota
 • Prognozujący
 • (to nie są wszystkie)

Nie ma „najlepszego” typu lidu!