Styl (od łacińskiego słowa oznaczającego „rylec) – charakterystyczny sposób językowego ukształtowania wypowiedzi. W jego skład wchodzą słowa, składnia, środki stylistyczne.

Styl może być charakterystyczny dla...

  • danego tekstu
  • tekstów danego autora
  • czasu powstania
  • stacji komunikacyjnej (potoczny, artystyczny, oficjalny etc.)

Błędy w stylu:

  1. Brak stosowności stylu (zasada decoru)
  2. Mieszanie stylów
  3. Niepotrzebna stylizacja językowa