Milczenie w komunikacji może być  oznaką pospolitości, albo wzniosłości i sakralności (np. Maryja Panna, Danusia z „Krzyżaków”)

Od tego jak będzie odebrane zależy:

  • co milczący wcześniej powiedział/zrobił

Może być odebrane jako aprobata, dezaprobata, głupota, wina, pospolitość itd.

Przemilczenie - celowe powstrzymywanie się przed wypowiedzią na dany temat:

  • pominięcie
  • uniknięcie, umilknięcie

Może służyć manipulacji; coś może pozornie wydawać się obiektywne, gdy część istotnych faktów zostaje przemilczana.

Przemilczenie jest zwykle czymś negatywnie świadczącym o mediach.