Piosenka o książce

Chcemy książki, co w życiu pomaga,

Bohaterów wesołych jak słońce,

takiej, żeby ją brać do plecaka

na wycieczkę nad morze szumiące.

Ćwiercią pióra się pisze na niby,

taka książka nam z serca ucieka,

niechaj pisze ją człowiek prawdziwy,

wierny brat prawdziwego człowieka.

Z książki płynie odwaga,

książka w życiu pomaga,

chcemy książek

jak słońce

i piosenek

jak wiatr.