0

Dodaj do listy

część oceanu posiadająca odrębną nazwę. Niekiedy morzem nazywane są także jeziora, np. Morze Kaspijskie i Martwe.

  • · Niszczące działanie morza abrazja
  • · Budujące działanie morza: Na niskich wybrzeżach morskich przeważnie ma miejsce akumulacja. Tworzą się tam piaszczyste plaże, leżące pomiędzy zasięgiem fal sztormowych a najniższym poziomem wody. Plaże występują też niekiedy u podnóża klifu. W pewnym oddaleniu od linii brzegowej osadzają się wały burzowe. Zbudowane są z materiału skalnego wyrzuconego podczas sztormu. Często w obrębie tych wałów rozwijają się wydmy.

Na niskich wybrzeżach, wzdłuż których przepływają prądy przybrzeżne, osadzają się piaszczyste półwyspy nazywane kosami lub mierzejami. Mierzeja może całkowicie odciąć zatokę morską i utworzyć jezioro przybrzeżne. Jeżeli mierzeja nie jest jeszcze zamknięta, wówczas odcięta część morza nazywana jest zalewem.

Osady denne mórz i oceanów są różnego pochodzenia. Nieopodal brzegu osadza się grubszy materiał skalny pochodzący z niszczenia klifów oraz dostarczany przez rzeki i lodowce. Tworzą się tam piaskowce, zlepieńce i mułowce, a także osadzają się obumarłe szczątki zwierzęce, tworząc wapienie i margle.

Osady głębokowodne to iły i muły. Są to bardzo drobne cząstki mineralne pochodzące z niszczenia brzegów oraz pyły atmosferyczne i kosmiczne. Na dnie basenów oceanicznych można spotkać konkrecje żelazowo-manganowe.

Korzystanie z portalu oznacza akceptację Regulaminu.

Polityka Cookies. Copyright: INTERIA.PL 1999-2017 Wszystkie prawa zastrzeżone.