Klasyczne dzieło retoryczne

składa się z pięciu części:

- wstępu (exordium),

- narracji (narratio)

- argumentacji (probatio)

- zbijania zarzutów (refutatio)

- zakończenia (conclusio)