W dobie średniowiecza osobę rycerza obowiązywały szczególne zasady. Oprócz tego, że w życiu miał kierować się męstwem i odwagą, jego powinnością były lojalność wobec monarchy, miłość do ojczyzny i życie zgodne z zasadami wiary chrześcijańskiej. Gotów był ponieść śmierć w słusznej sprawie.

Współcześnie niełatwo jest odnaleźć osobę, dla której są to zasady będące celem działania. Obecnie ludzie starają się raczej zadbać o własny interes, zdobyć jak najszersze kontakty, które pomogą im w przyszłości prowadzić spokojne, pozbawione trosk życie.

Dlatego też zwraca naszą uwagę główna postać "Pieśni o Rolandzie". Żyjący w czasach średniowiecza bohater utworu wyróżnia się cechami, które trudno spotkać u współczesnych nam ludzi. Rycerz ten ofiarnie poświęcił się dla chwały, władcy, kościoła i ojczyzny. Waleczny i dumny wojownik poległ w walce z nieprzyjaciółmi . Jego honor dał znać o sobie nawet w chwili, gdy umierał. Ukorzył się wtedy przed Bogiem - gestem pokuty było przyłożenie twarzy do ziemi oraz wyciągnięcie prawicy w stronę nieba. Miejscem jego śmierci stało się wzgórze , kojarzące się z Golgotą, będącą miejscem kaźni Chrystusa.

W dzisiejszych czasach trudność może stanowić znalezienie człowieka, który byłby gotowy poświęcić swoje życie dla innych. Nawet zajęcie spornego stanowiska w obronie czyjejś racji jest postrzegane jako wyczyn. Wiele osób kieruje się egoizmem i nie interesują ich cudze problemy. Podstawowe znaczenie pojęć - miłości czy uczciwości, zdaje się zmieniać i odbiegać od ich właściwego rozumienia. Rycerska wierność wydaje się również jedynie mityczną cnotą. Ratunkiem przed zaślepieniem przez dobra doczesne może być powrót do ideałów, którymi kierowali się średniowieczni rycerze.