Rycerz średniowieczny:

- jest wiernym chrześcijaninem;

- zachowuje wierność Bogu, swojej ojczyźnie, suwerenowi i damie;

- kieruje się honorem;

- jego cechy to: 

  • męstwo
  • szlachetność
  • sprawiedliwość
  • troska o sławę
  • stanowczość
  • nieugiętość woli i ducha
Ponadto:

- jego obietnice są niezawodne;

- walczy do końca, choćby miała go spotkać śmierć;

- jego siła wpierana jest wiarą i modlitwą;

- jest niezłomny i bez skazy;

Wszystkie te cechy składają się na wzorzec rycerza średniowiecznego, uosobiony przez takie postaci jak np. Zawisza Czarny, rycerz Roland. Ów ideał jest heroiczny, a więc niemal niemożliwy do pełnego zrealizowania.