Piekło - "W kosmologii i eschatologii wielu religii (judaizm, chrześcijaństwo, islam i inne) miejsce czasowej lub wiecznej kary pozagrobowej; zwykle przedstawiane obrazowo jako kraina podziemna, siedziba złych duchów i dusz potępionych; w teologii chrześcijańskiej - skutek całkowitego zerwania z Bogiem".

Poemat "Boska komedia", Dante Alighieri, został podzielony na trzy części: Piekło, Czyściec i Raj. Każda z nich składa się z pieśni, które opisują miejsca wędrówki. Głównym bohaterem jest sam autor poematu, który prowadzi czytelnika, przez zaświaty.

Część I, opisuje Piekło. Rozpoczyna się w nocy z Wielkiego Czwartku na wielki Piątek 1300 roku. Poeta gubi drogę i znajduje się w ciemnym lesie.

GDZIE JEST PIEKŁO?

"Za wielu, wielu rzekami, za wielu górami, na ostatnich krańcach, gdzie ziemia się już kończy - jest wejście do podziemi...". Wszędzie rozciąga się równina, tylko czasami widać topole lub brzozę. Słońce, nigdy tutaj nie świeci, nie przebijają się także jego promienie. Wszystko jest smutne i szare, widać dolinę, która ma w sobie tylko ciemność. Za zakrętem, schowana jest brama, nad nią widnieje napis:

"Przeze mnie droga w miasto utrapienia,

Przeze mnie droga w wiekuiste męki,

Przeze mnie droga w naród zatracenia.

Jam dzieło wielkiej, sprawiedliwej ręki.

Wzniosła mię z gruntu Potęga wszechwłodna,

Mądrość najwyższa, Miłość pierworodna;

Starsze ode mnie twory nie istnieją,

Chyba wieczyste - a jam niepożyta!

Ty, który wchodzisz, żegnaj się z nadzieją".

Jest zbudowane na kształt olbrzymiego leja, który składa się z dziewięciu kręgów.

JAK JEST W PIEKLE Dantego?

Już przy wejściu słychać różne głosy, mówiące kilkoma językami. Słychać żałosne jęki, bólu i cierpienia. Przy bramie jest bardzo tłoczno, słychać wrzaski i wycia. Widać okropne postacie, straszne kształty. W kącie ojciec Smutek, opowiada córkom Troskom, dalej widać straszne Choroby i Starość, Trwoga i Nędza. Razem spacerują Wojna i Niezgoda. Królem Piekła jest Szatan, jego dzieci są tutaj strażnikami.

W środku placu stoi wielkie drzewo. Dziedziniec otoczony jest murem cierpienia i bólu. W gałęziach drzewa pochowane są sny i marzenia tych ludzi, którzy teraz znajdują się piekle. W tym miejscu musi stanąć każdy, kto przekroczy bramy piekieł. Potężne drzewo zabiera ludziom resztki miłych wspomnień, marzeń, nadziei, wszystko to, co jeszcze ludziom pozostało. Są ograbieni ze wszystkiego, co jeszcze ze sobą zabrali w zaświaty. Przed wejściem na dziedziniec, i przy jego wyjściu czuwa olbrzym Briareus. Pilnuje drzewa, aby nikt nie ułamał nawet małej gałęzi, to oznaczałoby, że powrócą do niego jego marzenia.

W dalszej części, płynie rzeka Acherontu, pełna błota. Jest pierwszą z piekielnych rzek. Przewoźnikiem dusz przez rzekę, jest Charon. Przepuszcza dusze w dalsze kręgi piekła. Całe piekło, podzielone jest na dziewięć kręgów:

- I krąg - to przedpiekle zwane Limbo,

- II krąg - zajmują ludzie, dla których najważniejsza jest zmysłowość,

- III krąg - zajmują żarłocy i opilcy,

- IV krąg - zajmują skąpcy i rozrzutnicy,

- V krąg - ludzie, którzy szybko wybuchają gniewem,

- VI krąg - zajmują heretycy,

- VII krąg - zamieszkują go dusze ludzi, którzy są gwałtowni względem innych, szybko wpadający w gniew,

- VIII krąg - w tym miejscu znajdują się, fałszywi pochlebcy, wróżbici, wszelkiego rodzaju oszuści, uwodziciele, fałszerze, a także dusze ludzi, którzy doprowadzali do waśni. Krąg ten podzielony jest na dziesięć części i zamieszkany w różnych rejonach, w zależności od win.

- IX krąg - w tym miejscu cierpią katusze najwięksi grzesznicy, Jest to najdalsze miejsce, centrum piekła. Przebywają w nim mordercy, zdrajcy swego kraju, przyjaciół i rodziny. To dusze ludzi, którzy całe życie zdradzali innych, dla własnych korzyści. W najgorszym z miejsc, ma swoją siedzibę Diabeł. Ma tutaj olbrzymi zamek, otoczony rzeką ognia, i przesyconą siarką pustynią. Dookoła znajdują się również bagna i moczary.

Najdalszą część piekła zamieszkuje Lucyfer. Jest zamknięty w wielkiej bryle lodu. W jego trzech paszczach, znajdują się ludzie, którzy uznani są za największych grzeszników w ludzkości. Są nimi Judasz, który zdradził Jezusa Chrystusa, oraz ludzie, którzy zdradzili Cezara Brutus i Kasjusz.

I KRĄG

Położony jest najbliżej rzeki. Znajdują się tutaj dusze ludzi, którzy nie dostąpili ceremonii chrztu. Ludzie ci, nie mogli zostać ochrzczeni, bowiem żyli przed narodzeniem Jezusa Chrystusa. Punktem centralnym tego kręgu jest zamek Nobile castello. Zamieszkuje w nim Homer, Horacy, Owidiusz, Cezar, Euklides, Ptolemeusz, Tales, oraz postacie mitologiczne Hektor, Elektra, Eneasz i inni. Ich męki są najsłabsze. Cierpią przede wszystkim katusze psychiczne, że nie ujrzą nigdy oblicza Boga. Atmosfera panująca w tym kręgu, jest przesycona smutkiem. Krąg porośnięty jest niedostępna puszczą. Drzewa są czarne i chropowate, nie ma na nich liści. Powodują przygnębiającą atmosferę. Wszędzie panuje półmrok, powietrze jest duszne i nieprzyjemne. Strażnikiem tego kręgu jest Charon. Z tego kręgu, schody prowadzą do drugiego kręgu.

II KRĄG

W drugim kręgu przebywają osoby, które grzeszyły zmysłowością. Na tym obszarze, panuje ciemność, tylko gdzie niegdzie są płonące pochodnie. Rosną tutaj olbrzymie drzewa, które swoimi gałęziami ranią wszystkich, którzy pod nimi przechodzą. Stoi tutaj, mały pałac Minosa, który jest strażnikiem tego kręgu. Sądzi przybyłe dusze i pokazuje, gdzie będą przebywały. Znajdują się tutaj Helena Trojańska, Parys, Achilles, Kleopatra, Tristan. Znajdują się także dusze, które Dante zna Francesca de Rimini i Paolo Malatesta z Rawenny. Mąż Franceski zabił kochanków, kiedy odkrył ich romans. Wszystkie dusze, są dręczone przez wiejący nieustannie huraganowy wiatr. Ten krąg prowadzi do następnego.

III KRĄG

Trzeci krąg, znajduje się na polanie, którą porasta puszcza, której drzewa są ciemne i sine. Wieje tutaj silny, wiatr, który przejmuje dusze zimnem i chłodem. Zimno jest bardzo dotkliwe, pokrywa ziemię lodem i szronem. Dusze miotane są wiatrem i chłodem. Wszędzie słychać jęki i żałosne nawoływania. W tym kręgu, spotykamy ludzi, którzy zgrzeszyli swoim łakomstwem. Od momentu przybycia do kręgu, nigdy nie jedli i nie zaspokoili głodu. Na straży łakomych dusz, stoi Cerber. Dusze te cierpią wieczny głód, którego nie mogą zaspokoić. Widzą, umieszczone za kratą smakołyki. Są to wyszukane dania, które powodują większy głód i cierpienie. Znajdują się tutaj dusze ludzi, którzy nie dzielili się jedzeniem z innymi i sami ulegali pokusie obżarstwa. Dusze dręczone są deszczem i ciągłym przebywaniem w błocie.

IV KRĄG

Ten krąg przeznaczony jest dla ludzi, którzy za życia byli skąpi i rozrzutni. To miejsce porośnięte jest puszczą. Wszędzie słychać jęki i wrzaski. Dusze ludzi umieszczone są w trzech pomieszczeniach. Oddzielnie ci, którzy z niczego za życia się nie cieszyli, niczego nie potrafili docenić, osobno ci, którzy wydawali wszystko, co mieli, i w innym miejscu ci, którzy nigdy się z nikim nie dzielili. Dusze te, przez cały czas biją się ze sobą. Strażnikiem tego kręgu jest Pluton.

V KRĄG

Wejście do tego kręgu przypomina jamę lub norę, które znajduje się pomiędzy skałami. Panuje tutaj ogromny chaos. Ze sklepienia kręgu spływa smoła. Piąty krąg, znajduje się nad największą z piekielnych rzek Styksem. Okrąża ona, całe podziemie dziewięć razy. Znajdują się w nim ludzie popadający w szybko w gniew. Strażnikiem tego kręgu jest Flegiasz. Dusze te, muszą pracować, dostarczając smołę do rzeki. Styks, jest rzeką straszną, kto na nią patrzy traci rozum. Płynie dookoła piekła, rozdziela się na inne rzeki: Kokytos - rzekę lamentu, Lete - rzekę zapomnienia, z której każdy, kto napije się wody traci pamięć.

VI KRĄG

W tym kręgu, znajdują się groby, w których leżą heretycy. Każdy z tych grobów płonie z taką siłą, jakie były sądy głoszone przez heretyka, za jego życia. Wartę nad heretykami sprawują Furie, które siedzą na murach, ociekających krwią. Heretycy ciągle je widzą. Nikt nie reaguje na ich jęki i krzyki. Przez centrum tego kręgu płynie Rzeka Wrzącej Krwi. Niektóre dusze, próbują przekroczyć rzekę, jednak zostają w niej uwięzione na zawsze. Po drugiej stronie brzegu rozpoczyna się wejście do następnego kręgu. Pilnują go centaury.

VII KRĄG

Krąg ten, porośnięty jest gęstą puszczą, który nieoczekiwanie przeistacza się w teren pustynny. Jest on poprzecinany, wieloma drogami. Na poboczach tych dróg, rosną drzewa.

Przybywają do niego dusze ludzi popędliwych, wszelkiego rodzaju gwałtowników. Byli popędliwi, względem innych ludzi i siebie. Wobec Boga i wszelkich stworzeń. Krąg podzielony jest na trzy rejony. W pierwszym przebywa Minotaur. Rosną tutaj olbrzymie drzewa. Potwór przechadza się pomiędzy nimi obrywając gałęzie i raniąc je. W drugim rejonie, żyją Harpie - kobiety potwory, które dręczą dusze pokutne, zamienione w mniejsze drzewa, które ociekają krwią. Trzeci rejon zalany jest smołą. Drzewa rosnące tutaj, zanurzone są we wrzącej, smolnej masie. Pozornie nie widać tu żadnych skazanych. Są to dusze morderców, samobójców, pozamieniane w drzewa. Pozostaną tak stojąc, do końca świata.

VIII KRĄG

Ten krąg podzielono na dziesięć części i nazwano Złe Doły. Znajdują się w nim: pochlebcy, uwodziciele, przepowiadający przyszłość i wróżący za pomocą kart, oszuści, fałszywi doradcy, osoby, które doprowadzają do kłótni, fałszerze. Dusze tych ludzi przypominają monstra - mają pierzaste brzuchy, silne i wykrzywione pazury, którymi wzajemnie się ranią. Kłócą się i szarpią między sobą. Strażnicy tego kręgu, trzymają w rękach bicze, z plecionych rzemieni. Ósmy krąg jest największym kręgiem. Wśród potępionych, można zobaczyć Jazona, który uwiódł, a później pozostawił Amazonkę Izifilię. Wróżbici przebywają w części najciemniejszej, tego kręgu. W piątej części, zanurzeni w smole, topią się oszuści, pilnowani przez diabły. W ósmej części, znajdują się fałszerze, tam przebywa Odyseusz, Polinejkes i Eteokles. Dziewiątą i dziesiątą część, zamieszkują dusze ludzi, którzy szerzyli waśnie.

IX KRĄG

Dziewiąty krąg położony jest najniżej, w najdalszym miejscu piekła. Sięga do środka ziemi. Przebywają w nim duchy zdrajców, zdrajców tych ludzi, którzy wykorzystywali zaufanie innych. Zdrada, jest grzechem najbardziej karanym. Wśród duchów tutaj przebywających panuje hierarchia. Najgorsi to ci, którzy zdradzili swoich dobroczyńców, później ci, którzy zdradzili swoich przyjaciół. Dalej od centrum piekła znajdują się zdrajcy, którzy wydali sprawy swojej ojczyzny. Na początku dziewiątego kręgu, umieszczeni zostali zdrajcy własnych rodzin.

Samo centrum piekła, zamieszkane jest przez Diabła: "Przez wiele krętych dróg, przez moczary i bagna, przez jeziora zastygłe i pustynie tchnące siarką idzie się do zamku (...). Dookoła jeżą się strome skały. Pałac otaczają mury obronne trzykrotnym kręgiem. Pod murami płynie strumień ognisty. Olbrzymia brama wspiera się na kolumnach, a ponad nią dźwiga się żelazna baszta. W ciemnoszarej sali, pośrodku zamczyska stoi tron, a na nim władca swego świata - Diabeł".