1) WŁADCA IDEALNY:

"Kronika polska" Anonim tzw. Gall

- wzór władcy - Bolesław Chrobry

- wzór władcy - Bolesław Krzywousty

"Pieśń o Rolandzie"

- wzór władcy - Karol Wileki

"Pieśń o Rycerzach okrągłego stołu"

- wzór władcy - Król Artur

"Dzieje Tristana i Izoldy"

- wzór władcy - Król Marek

Charakteryzuje się:

- wielką religijnością

- jest sprawiedliwym rządzącym

- jest pełen pokory

- troszczy się o swój lud

- traktuje wszystkich jednakowo

- prezentuje postawę ojca narodu

- jest ostrożny przy oskarżaniu

- najistotniejsza jest dla niego chwała Kościoła oraz dobro własnego państwa

- rozumny

- mężny oraz dzielny wojownik

2) RYCERZ IDEALNY:

"Pieśń o Rolandzie"

- wzór rycerza - Roland

"Dzieje Tristana i Izoldy"

- Wzór rycerza - Tristan

"Pieśń o Rycerzach okrągłego stołu"

- wzór rycerza - m. in. Lancelot

Jego cechy charakterystyczne:

-szlachetność

- męstwo

- wierność Bogu i królowi

- staje w obronie wiary, ojczyzny oraz Ukochanej

- głęboko wierzący

- żarliwy patriota

- kieruje się honorem

- postępuje zgodnie z rycerskim kodeksem

- mężny i dzielny wojownik

- doskonale włada mieczem

- gardzi zdradą i zdrajcami

- najistotniejsze wartości stanowią dla niego cnota, wiara, honor

3) WZORZEC ŚWIĘTGO - ASCETY:

"Legenda o św. Aleksym"

- wzór ascety - św. Aleksy

Cechy charakterystyczne:

- ślubował czystość

- pokornie przyjmuje ubóstwo oraz cierpienia

- we wszystkim szuka Boga, kontempluje

- odrzuca wszelkie fizyczne przyjemności

- stale udoskonala swoje wnętrze

- odrzuca dobra materialne

- umartwia się dobrowolnie

- medytuje

- stale rozmyśla o Stwórcy

- prowadzi życie męczennika

- św. Szymon Słupnik

- umartwiał ciało poprzez pędzenie żywota na słupach

-dobrowolne męczeństwo i pokora

Hagiografia (żywoty Świętych)

- Św. Franciszek z Asyżu

- Św. Sebastian

- Św. Jerzy

- Św. Kinga

Charakterystyczne cechy:

- uwielbienie Boga oraz wszelkiego stworzenia

- wzorzec godny naśladowania

- bezgraniczne ukochanie wszelkich istot Bożych (Św. Franciszek z Asyżu)

- radość czerpana ze świata, żywota, znojów pracy ziemskiej (Św. Franciszek z Asyżu)

- cnotliwość oraz czystość ciała (Św. Kinga)

- głęboka wiara chrześcijańska (Św. Jerzy, Św. Sebastian)

4) WZORZEC GOSPODARZA IDEALNEGO:

"Żywot człowieka poczciwego", autorstwa Mikołaja Reja

Charakteryzuje go:

- troska o majątek

- prowadzenie życia w zgodzie z Boskimi przykazaniami

- prowadzenie życia w zgodzie z prawami przyrody

- potrafi radować się swoim życiem

- prawy obywatel

- człowiek rozumny, wykształcony

- nie boi się śmierci, gdyż rozumie jej istotę