DUALISTYCZNA:

Najpierw miała charakter duchowy, później rycerski.

Istniejące style w architekturze:

-styl romański (budowle kamienne, masywne, miały pełnić funkcję obronną, były słabo oświetlone)

-styl gotycki ( przewaga budownictwa sakralnego -katedr, kościołów, były one strzeliste, ozdobione witrażami, dobrze oświetlone)

Wzory osobowe epoki:

- ideał ascety (człowiek dobrowolnie umartwiający swoje ciało oraz duszę, w celu osiągnięcia zbawienia)

- ideał rycerza (toczący walki w obronie wiary oraz kraj)

Panujące języki:

- łaciński (język urzędowy, powszechnie panujący)

- narodowy

Antagonistyczne światy:

- Stwórca

- Diabeł

- dobre czyny

- złe czyny

- duchowość

- idealizm

-materialność

- materializm

- cielesność

- dusza

AKADEMIA KRAKOWSKA

Placówka naukowa, utworzona z inicjatywy królowej Jadwigi. Uczelnia ta, była uznawana za duży autorytet. Charakteryzowało ją odejście od właściwej epoce średniowiecza, postawy, którą stanowiła scholastyka (Czyli kształcenie wyjaśniające problemy, wykorzystujące Biblię).

FILOZOFIE EPOKI:

Święty Augustyn:

Jednostka ludzka, to istota, która umiejscowiona jest pomiędzy tzw. "bytami wyższymi" (czyli aniołami) oraz "bytami niższymi"(czyli zwierzętami). Stwórca - Aniołowie - człowiek - zwierzęta. Stwórca ma prawo do oceny człowieka, który sam jest odpowiedzialny za swoje życie. Człowiek przeżywa rozdarcie, między sferą duchową a sferą cielesną. Cielesność to zło, duchowość to dobro. Ludzie są źli i równocześnie dobrzy. Posiadają dar rozumu.

Św. Tomasz

Ludzie powinni zwalczać swe pokusy, dążyć do cnoty, stabilizacji, powinni być posłuszni swemu Stwórcy.

- Stwórca - Istota Najdoskonalsza i Najpotężniejsza

-Aniołowie - Istoty czyste

- Ludzkość

- świat zwierząt

- świat roślin

- świat rzeczy, przedmiotowy

Otaczający świat jest uporządkowany, panuje w nim ład i harmonia, jest zaplanowany przez najdoskonalszego Stwórcę. Wszyscy ludzie powinni dążyć do tego, aby wznieść się wyżej. Cały uporządkowany świat to odbicie Stwórcy.

Św. Franciszek

Trzeba wieść życie w zgodzie ze światem, a także wszystko obdarzać miłością. Wiara musi być radosna, prosta oraz wypływać z wielkiej miłości. Św. Franciszek głosił potrzebę ubóstwa, postawę braterską oraz miłosierną. Wszystko, co jest Boskim dziełem, z założenia musi być dobre oraz piękne, gdyż pochodzi od Bytu Doskonałego, zaś całe zło to wynik ludzkich słabości oraz ułomności