Literatura romantyczna stworzyła postać osobliwą. Jest to bohater, który w każdym utworze jest inny, ale jednocześnie posiada pewne cechy które „łączą” go z innymi romantycznymi bohaterami. W utworach Adama Mickiewicza można zauważyć motyw przemiany wewnętrznej a także chęć walki o wolność narodu.

Jacek Soplica z „Pana Tadeusza” jest dobrym przykładem bohatera romantycznego. Nieszczęśliwa miłość popchnęła go do zbrodni i do końca życia miał obciążone sumienie. Dlatego poświęcił resztę swego życia na odpokutowanie krzywd, które wyrządził. Przeszedł przemianę wewnętrzną, wstąpił do zakonu i pod nazwiskiem Robak przygotował szlachtę z Soplicowa do powstania. Ksiądz Robak nie działał jednak sam, działał wspólnie z narodem. Jest to bohater który wierzy w sens wspólnego wysiłku.

Gustaw z IV. cz. „Dziadów” to człowiek wrażliwy, samotny, nie rozumiany przez ludzi i nieszczęśliwie zakochany. Kiedy został porzucony przez swoją ukochaną podobnie jak u Jacka Soplicy nastąpiła w nim przemiana wewnętrzna. Z nieszczęśliwego Gustawa zamienił się Konrada. Zaczyna walczyć o wolność swojej Ojczyzny. Konrad wierzy, że posiada tak wielką moc, że nie potrzebuje wsparcia innych. Różni się tym od Księdza Robaka ponieważ on działał razem z innymi. Konrad chce wyzwolić ojczyznę za wszelką cenę, nie potrafi zrozumieć rzeczywistości i obwinia za to Boga. Nie odnosi jednak zwycięstwa bo jest zbyt dumny.

Konrad Wallenrod jest bohaterem tragicznym, który nie widząc innego sposobu na wolność ojczyzny decyduje się na walkę poprzez podstęp i zdradę. Porzuca swoją ukochaną by zrealizować swój plan. Przybiera imię zabitego rycerza Konrada, zdobywa zaufanie Krzyżaków i doprowadza ich do zguby. Wyrzuty sumienia pogłębiają się i powodują, że Konrad popełnił samobójstwo. Dla wolności Litwy zrezygnował z honoru, co dla średniowiecznych rycerzy ważniejsze było niż życie. Z Księdzem Robakiem łączy go fakt, że obaj stracili swoje ukochane a także chęć walki o Ojczyznę.

Wszyscy ci bohaterowie mają swoje cechy wspólne z Jackiem Soplicą i tyczą się one każdego z nich w takim samym stopniu. Wszystkich ich łączy miłość do własnego narodu, a dobro ojczyzny stoi dla nich zawsze na pierwszym miejscu. Również utracona miłość jest czymś co przeszedł każdy z nich. Myślę, że Jacek Soplica w bardzo wielu kwestiach jest podobny do innych bohaterów romantycznych.