W warszawskiej hodowli można kupić nawet lisa, potomka zwierząt udomowionych przed laty przez radzieckiego uczonego Dmitrija Bieliajewa. Importerzy w USA sprzedają je za ponad osiem tysięcy dolarów.