19. Związki zgody, rządu i przynależnościa) związki zgody, polega na tym, że wyraz podrzędny dostosowuje ( uzgadnia ) swoje kategorie gramatyczne ( przypadka, liczby, rodzaju itd.) do wyrazu nadrzędnego, jeśli się zmienia forma nadrzędnika, swoje kategorie gramatyczne zmienia podrzędnik np. czerwona sukienka, młody człowiek, zielony las, ciemne niebo, czytający mężczyznab) związek rządu- w którym wyraz podrzędny przyjmuje narzuconą mu przez nadrzędnik kategorię przypadka i tkwi w niej, pomimo zmiany formy nadrzędnika; np. sukienka mamy  z sukienką mamy o sukience mamyc) związki przynależności – w nich wyrazami podrzędnymi są wyrazy nieodmienne, łączące się z nadrzędnikami na zasadzie semantycznej, a nie gramatycznej, np. czytam głośno, kocham bardzo, idę wolno, wczoraj przyjechałam. Także wyrażenia przyimkowe traktowane są jako zespoły w związkach przynależności np. dom nad wzgórzem;

20. Typy wypowiedzeń(zdanie, równoważnik zdania, wykrzyknienie, zawiadomienie)a) zdania - czyli wypowiedzenia zawierające orzeczenie czasownikowe np. Anna czyta; chłopcy pojechali do Krakowab)równoważniki zdań - czyli wypowiedzenia niezawierające orzeczenia, ale można je wprowadzić na podstawie kontekstu, sytuacji itp.c)wykrzyknienia - wypowiedzenia emocjonalne, niezawierające orzeczenia i niedopuszczające go np. o rety ! ; Jezus Maria! ; Ojej! wykrzyknienia jako oddzielne wypowiedzenia muszą być oddzielone znakiem wykrzyknika, a zdanie po nim musi zaczynać się od wielkiej litery, inaczej jest wykrzyknikowym a nie wykrzyknikiem.d) zawiadomienia – nie zawierają orzeczenia, nie dopuszczają orzeczenia i mają charakter informacyjny np. Szczecin główny, dżem truskawkowy, ul. Kardynała Wyszyńskiego, sok marchwiowy