LICZENIK

Odmienna część mowy; przypadki i rodzaje

 • ile?
 • który z kolei?

Wskazuje liczbę obiektów w zbiorze. Opiera się o kryteria znaczeniowe.

Podzbiory liczebników:

Określone:

 • główne (sześć, dziewiętnaście)
 • zbiorowe (pięcioro)
 • ułamkowe (półtora)
 • porządkowe (pierwsi, druga)
 • wielorakie (trojaki, sześcioraki)
 • wielokrotne (trzykrotny)
 • mnożne (potrójny)

Nieokreślone (dużo, kilka, wiele)

Rzeczowniki obliczeniowe (trójka, dwójka)

Typy odmiany liczebników

1) Liczebniki od 2-4: różnorodność form w paradygmacie odmiany

2)

 1. 5-100
 2. 200-400
 3. 500-900
 4. Pozostałe

W odmianie liczebnika dwa występuje wiele form alternacyjnych