Okolicznik - część zdania informująca nas o różnych okolicznościach towarzyszących czynności określonej przez orzeczenie. Najczęściej dookreślają:

- miejsce akcji - OKOLICZNIK MIEJSCA - (gdzie?) np: wyszła do kina;

- czas akcji - OKOLICZNIK CZASU - (kiedy?) np: wrócił dziś rano;

- sposób działania - OKOLICZNIK SPOSOBU - (jak?) np: czytał zbyt szybko;

- cel działania - OKOLICZNIK CELU - (po co?) np: wyszła kupić prezent;

- przyczynę zachowania - OKOLICZNIK PRZYCZYNY - (z jakiego powodu?) np: trząsł się ze strachu;

- stopień natężenia - OKOLICZNIK STOPNIA - (jak dużo? z jakim natężeniem?) np: był bardzo zły;

- skutek zachowania - OKOLICZNIK SKUTKU - ( z jakim skutkiem?) np: śmiał się do łez;

- warunek - OKOLICZNIK WARUNKU - (pod jakim warunkiem?) np: w razie niepogody nie wyjedziemy;

- przyzwolenie - OKOLICZNIK PRZYZWOLENIA - ( mimo co?) np: mimo choroby przyszedł na zajęcia.

Okolicznik w zdaniu może być wyrażony poprzez:

- przysłówek ( Kasia ładnie rysuje.)

- zaimek ( Idź tam!)

- rzeczownik w narzędniku, rzadziej bierniku lub dopełniaczu ( Harował dniaminocami.)

- imiesłów przysłówkowy uprzedni ( Usłyszawszy to od razu zareagowałem.)

- imiesłów przysłówkowy współczesny ( Płacząc, wzywała pomocy.)

- bezokolicznik ( Przyjechał mnie odwiedzić.)

- wyrażenie porównawcze ( Zachowałeś się jak świnia!)

- wyrażenie przyimkowe ( Krzysiek wraca dziś z wycieczki.)