Andrzej Frycz Modrzewski (1503-1572) - wybitny pisarz polityczny polskiego i europejskiego odrodzenia. Urodził się w Wolborzu jako syn dziedzicznego wójta tej miejscowości, tam również zmarł. Kształcił się na Akademii Krakowskiej i w Wittenberdze. Pracował jako notariusz w kancelariach biskupów i prymasa. W tym czasie udzielono mu niższych święceń kapłańskich.

 Ważnym punktem w biografii Frycza Modrzewskiego był wyjazd do Niemiec, który odbył się dzięki znajomości z Janem Łaskim - zwolennikiem reformacji (bratankiem prymasa o tym samym nazwisku). Wówczas Andrzej Frycz Modrzewski poznał Marcina Lutra i zainteresował się ideami reformacyjnymi. Na prośbę Jana Łaskiego przywiózł do Polski bibliotekę zmarłego Erazma z Rotterdamu.

W Krakowie związał się ze zwolennikami reformacji, od 1547 r. służył u króla Zygmunta Augusta jako sekretarz. W 1553 r. Andrzej Frycz Modrzewski odziedziczył po ojcu stanowisko wójta, które jednak odebrano mu w 1569 r., ponieważ ożenił się, mimo pozostawania w stanie kapłańskim, a także ze względu na jego działalność reformacyjną.

Andrzej Frycz Modrzewski - twórczość

W twórczości publicystycznej  Andrzej Frycz Modrzewski zajmował się aktualnymi w swojej epoce tematami politycznymi i społecznymi, a także wyznaniowymi.

Andrzej Frycz Modrzewski zadebiutował mową "Łaski, czyli O karze za mężobójstwo", w której sprzeciwia się zasądzaniu różnego wymiaru kary za zabójstwo w zależności od pochodzenia stanowego sprawcy. Napisał także "Mowę Prawdomówcy Perypatetyka" krytyczną wobec prawa do odbierania mieszczanom posiadłości wiejskich.

Za dzieło życia Andrzeja Frycza Modrzewskiego uznaje się składający się z 5 ksiąg traktat "O naprawie Rzeczypospolitej" (1551). W Polsce wydano tylko księgi: "O obyczajach", "O prawach" i "O wojnie" prezentujące optymistyczną wizję życia społecznego. Pozostałe: "O Kościele" i "O szkole" skonfiskowała cenzura kościelna, ponieważ poruszały kwestię małżeństw księży czy wykształcenia duchownych.