Jan Twardowski - biografia

Jan Twardowski żył w latach 1915-2006, urodził się i zmarł w Warszawie. Biografia Jana Twardowskiego odnotowuje, że talent literacki zdradzał już w czasie nauki w Gimnazjum im. Czackiego, gdzie redagował międzyszkolną gazetkę "Kuźnia Młodych" i publikował pierwsze wiersze. Ukończył filologię polską. Po wybuchu II wojny światowej Jan Twardowski wstąpił do Armii Krajowej, walczył także w powstaniu warszawskim, został ranny.

Pod koniec wojny nastąpił ważny moment w biografii Jana Twardowskiego - w marcu 1945 r. rozpoczął kształcenie w tajnym seminarium duchownym. Trzy lata później przyjął święcenia kapłańskie. Początkowo służył jako wikary  w parafiach, pracował jako katecheta w szkołach specjalnych. 

Od 1959 r. do emerytury pełnił funkcję rektora kościoła Wizytek w Warszawie. Wykładał w seminarium. Ważną częścią biografii księdza Jana Twardowskiego jest jego przyjaźń z poetką Anną Kamieńską od 1970 r. Jego grób znajduje się w krypcie w Świątyni Opatrzności Bożej.

Jan Twardowski - twórczość

Za początek twórczości Jana Twardowskiego uznaje się tom wierszy "Powrót Andersena", który wydal rok po maturze w 1937 r. Od 1945 r. Jan Twardowski prezentował swoją twórczość w "Tygodniku Powszechnym", z którym był związany do końca życia. 

W latach powojennych publikował rzadko - tom "Wiersze" wydał w 1959 r., a kolejny - "Znaki ufności" - dopiero w 1970 r. Od tego momentu twórczość Jana Twardowskiego stawała się coraz bardziej popularna, także poza granicami kraju. 

Wybrane tomy wierszy to: "Niebieskie okulary" (1980), "Nie przyszedłem pana nawracać. Wiersze z lat 1937 - 1985","Uśmiech Pana Boga. Wiersze dla dzieci" (1991), "Rwane prosto z krzaka" (1996). Na twórczość Jana Twardowskiego składają się także utwory prozatorskie: "Zeszyt w kratkę", "Patyki i patyczki", "Niecodziennik".

Twórczość Jana Twardowskiego ma charakter religijny, ale koncentruje się nie na religijnej wzniosłości, ale na zwyczajnych, ludzkich sprawach, wyraża pogodną, franciszkańską pochwałę życia, pokorną zgodę na świat oraz miłość do świata i najprostszych istnień.