Anna Kamieńska - poetka, pisarka, tłumaczka z języków słowiańskich, łaciny, hebrajskiego. Urodziła się w 1920 r. w Krasnymstawie, zmarła w 1986 w Warszawie. Uczyła się w liceum pedagogicznym, studiowała polonistykę i filologię klasyczną. Biografia Anny Kamieńskiej jest związana z Lublinem, Łodzią i Warszawą.

 Życie zawodowe Anna Kamieńska poświęciła m.in. pracy w czasopismach "Wieś", "Nowa Kultura" i "Twórczość". Wraz z mężem, tłumaczem Janem Śpiewakiem, zajmowała się przekładem współczesnej poezji rosyjskiej, serbskiej, chorwackiej. 

Kluczowym doświadczeniem w biografii Anny Kamieńskiej była żałoba po śmierci męża  w 1967 r., która wpłynęła na jej późniejszą twórczość. Przez wiele lat przyjaźniła się z księdzem Janem Twardowskim.

Anna Kamieńska - twórczość

Anna Kamieńska od debiutu w 1944 r. Wydała wiele zbiorów wierszy, m.in.:  "Rzeczy nietrwałe", "Odwołanie mitu", "Wiersze jednej nocy", "Dwie ciemności". Twórczość poetycka Anny Kamieńskiej jest pełna filozoficznej zadumy nad przemijaniem życia, śmiercią, miłością, poszukuje nowych aspektów wartości moralnych.

Twórczość o tematyce religijnej

W latach 70. Anna Kamieńska stała się osobą bardzo wierzącą, co znalazło odzwierciedlenie w jej twórczości.  Wydała wówczas tomy wierszy "Drugie szczęście Hioba", "Przyjdź Królestwo", szkice biblijne "Twarze księgi", zbiór wykładów "Na progu słowa", a także przeznaczone dla dzieci: "Książka nad książkami", "Wszystko jest w psalmach" i in.

Twórczość dla dzieci

Od 1960 r, kiedy ukazał się jej tom wierszy "Słoneczny lizak", Anna Kamieńska rozwijała swoją twórczość dla dzieci. Powstały zbiory poezji inspirowanej folklorem ludowym i dziecięcym: "Pod jabłonią", "Dębowa kołyska", "Jaworowi ludzie". 

Anna Kamieńska jest również znana jako autorka fantastycznych opowieści dla młodych czytelników: "W Nieparyżu i gdzie indziej", "Samowarek mojego dziadka", "Są takie wyspy". Ciekawa jest także jej proza o tematyce społeczno-obyczajowej: "Żołnierze i żołnierzyki" (wojna z perspektywy małego chłopca), "Wielkie małe rzeczy" i "Świat się ciągle zaczyna".