Czarnolas, 20.07.1574r.

Jan Kochanowski

ul. Czarnoleska 4

74-810 Czarnolas

Życiorys

Urodziłem się 22 sierpnia 1530 roku w Sycynie. Mój ojciec Piotr jest komornikiem i sędzią ziemskim, a matka Anna zajmuje się domem. Mam cztery siostry i sześciu braci.

Od 1544 roku uczęszczałem do Akademii Krakowskiej na Wydział Sztuk Wyzwolonych. Ukończyłem ją w 1549 roku. W 1551 roku powróciłem do nauki i studiowałem na uniwersytecie w Królewcu. Ukończyłem go w 1552 roku. Ostatnim etapem mojej edukacji były studia na uniwersytecie w Padwie. Rozpocząłem je w 1552 roku, a zakończyłem w 1557 roku.

Przez następne sześć lat zwiedzałem Europę. Odbyłem podróże m.in.: do Rzymu, Neapolu, Francji.

W latach 1563-1569 pracowałem na dworach: Jana Firleja, biskupa Filipa Padniewskiego i podkanclerza koronnego Piotra Myszkowskiego. W 1570 roku przeniosłem się na dwór króla Zygmunta Augusta i przebywałem tam do 1574 roku.

Obecnie mieszkam w Czarnolesie i zajmuję się pisaniem wierszy. Interesuję się literaturą, filozofią i polityką.

 

Jan Kochanowski