1. Decyzje dotyczące Polski podjęte na konferencji pokojowej w Wersalu

a) Dzięki sukcesom powstania wielkopolskiego do Polski przyłączono Wielkopolskę

b) Polska otrzymała również wąski skrawek Pomorza

c) Gdańsk został wolnym miastem pod kontrola międzynarodową

d) o przynależności państwowej Warmii, Mazur, Powiśla i Górnego Śląska miały zadecydować przeprowadzone na tych terytoriach plebiscyty

2. Sprawa Śląska Cieszyńskiego

- Rada Narodowa Śląska Cieszyńskiego

- porozumienie z czeską Narodową Radą Ziemi Śląskiej o tymczasowym podziale Śląska, według zasady etnograficznej

- konflikt polsko - czeski na Śląsku Cieszyńskim

- 28 lipca 1920 r. Konferencja Ambasadorów Głównych Mocarstw Sprzymierzonych i Stowarzyszonych przyznała Czechosłowacji większą część Śląska Cieszyńskiego

3. Powstania Śląskie

a) pierwsze powstanie śląskie wybuchło w sierpniu 1919 r.

b) drugie powstanie śląskie wybuchło w sierpniu 1920 r. W jego wyniku usunięta została niemiecka policja bezpieczeństwa, a służbę porządkową powierzono powstańczej straży bezpieczeństwa.

c) trzecie powstanie śląskie wybuchło 3 maja 1921 r. Jego przywódcą został Wojciech Korfanty.

d) 12 października 1921 r. zapadł decyzja o podziale Górnego Śląska między Polskę i Niemcy