Zasady organizacyjne Międzynarodowego Trybunału Wojskowego zostały opracowane i przyjęte przez mocarstwa oraz 19 innych państw alianckich na konferencji w Londynie, 8 sierpnia 1945 roku.

W skład Międzynarodowego Trybunału Wojskowego wchodziło czterech sędziów, przedstawicieli czterech mocarstw zwycięskich. Z ramienia Stanów Zjednoczonych był to Francis Bicklle, z ramienia Wielkiej Brytanii Lord Geoffrey Lawrence, który pełniła także funkcję przewodniczącego trybunału. Związek Radziecki reprezentował gen. Nikiczenko, a Francję profesor Donnedieu de Vabres.

Na miejsce procesu nie przypadkowo wybrano Norymbergę. Było to miasto symboliczna dla nazistów. To w nim obchodzono co roku dni Wermachtu, w nim świętowano dojście do władzy Hitlera w 1933 roku. I to w Norymberdze wydano słynne ustawy norymberskie (1935rok), które zalegalizowały dyskryminację obywateli niemieckich pochodzenia żydowskiego. W dodatku Pałac Sprawiedliwości był tylko w niewielkim stopniu uszkodzony, pomimo wielu nalotów alianckich jakich doświadczyła Norymberga.

Poza Hitlerem (który popełnił samobójstwo w swoim bunkrze, tuż przed kapitulacją Berlina), Goebbelsem (który wraz z żoną uśmiercił swoje dzieci, a potem połknął cyjanek), Himmlerem (który otruł się gdy został pojmany przez żołnierzy amerykańskich) i Bormannem (który zniknął, ale był w Norymberdze sądzony zaocznie), na ławie oskarżonych zasiedli przywódcy tysiącletniej Rzeszy, która jednak przetrwała zaledwie 10 lat.

Wszystkim oskarżonym postawiono te same cztery zarzuty:

1. udział w spisku i przygotowaniach planu przeciwko pokojowi

2. zbrodnie przeciwko pokojowi

3. zbrodnie wojenne

4. zbrodnie przeciwko ludzkości

Żaden z oskarżonych nie przyznawał się do winy. Wszyscy zasłaniali się bądź niewiedzą, bądź obowiązkiem wykonywania rozkazów Hitlera.

W akcie oskarżenia znalazły się nieznane dotąd prawu karnemu zbrodnie przeciwko ludzkości i zbrodnie przeciwko pokojowi. Tak definiował je statut Trybunału:

Art. 6a): Zbrodnie przeciw pokojowi, a mianowicie planowanie, przygotowanie, wszczęcie lub prowadzenie wojny z pogwałceniem traktatów międzynarodowych, umów lub gwarancji, uczestnictwo we wspólnym planie lub zmowa dla dokonania któregokolwiek z powyższych czynów [...].

Art. 6c): Zbrodnie przeciwko ludzkości obejmują: morderstwo, eksterminacje, niewolnicze podporządkowanie, wywiezienie i inne nieludzkie czyny popełnione w stosunku do jakiejkolwiek ludności cywilnej przed lub podczas wojny, prześladowania z przyczyn politycznych, rasowych lub religijnych [...] bez względu na to, czy było to zgodne, czy też pozostawało w sprzeczności z prawem kraju, w którym zbrodni dokonano.

Po prawie rocznym procesie, wyroki ogłoszono 1 października 1946.

Kara śmierci przez powieszenie:

Alfred Jodl - generał, szef wydziału operacyjnego w Naczelnym Dowództwie Wehrmachtu, przez krótki okres jego szef po aresztowaniu Keitla

Alfred Rosenberg - minister d/s okupowanych terytoriów wschodnich, przedtem główny ideolog partii

Arthur Seyss-Inquart - komisarz Rzeszy w Holandii, b. kanclerz Austrii (wydatnie przyczynił się do przeprowadzenia Anschlussu)

Ernst Kaltenbrunner - szef Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy (RSHA), SS-Obergruppenfuehrer

Fritz Sauckel - organizator pracy przymusowej, , generał SS i SA

Hans Frank - generalny gubernator w Polsce, przedtem minister sprawiedliwości Rzeszy

Hermann Göring - marszałek Rzeszy, d-ca lotnictwa, twórca Gestapo, premier Prus, człowiek numer dwa w nazistowskim reżimie, przewidziany w testamencie Hitlera na następcę wodza, ponadto Wielki Łowczy Rzeszy

Joachim von Ribbentrop - minister spraw zagranicznych, przedtem ambasador w Londynie

Julius Streicher - główny propagator antysemityzmu, współorganizator eksterminacji Żydów redaktor naczelny gadzinówki "Der Stürmer"

Martin Bormann - po ucieczce Hessa do Wielkiej Brytanii zastępca Hitlera i szef partii (sądzony i skazany zaocznie)

Wilhelm Keitel - feldmarszałek, Szef OKW (Naczelnego Dowództwa Wehrmachtu).

Wilhelm Frick - generał SS i SA, minister spraw wewnętrznych, protektor Rzeszy w Czechach i Morawach

Hermann Göring - dowódca lotnictwa

Dożywocie:

Erich Raeder - wielki admirał d-ca marynarki wojennej

Rudolf Hess - z-ca Hitlera, szef partii do czasu swej ucieczki do Wielkiej Brytanii

Walter Funk - minister gospodarki Rzeszy i finansów, prezes banku Rzeszy

20 lat pozbawienia wolności:

Albert Speer - minister d/s uzbrojenia

Baldur von Schirach - przywódca młodzieży hitlerowskiej (Hitlerjugend), generał SA

15 lat:

Konstantin von Neurath - były minister spraw zagranicznych i protektor Rzeszy w Czechach i Morawach

10 lat:

Karl Dönitz - dowódca floty okrętów podwodnych, dowódca marynarki wojennej, następca Adolfa Hitlera - ostatni wódz III Rzeszy (jako Prezydent Rzeszy)

Uniewinnienie:

Franz von Papen - były kanclerz przed Hitlerem i wicekanclerz w gabinecie Hitlera, ambasador w Austrii i Turcji

Hans Fritzsche - szef radia Rzeszy, główny cenzor, dyrektor ministerialny u Goebbelsa

Hjalmar Schacht - minister gospodarki, prezes Reichsbanku.

Wyrok śmierci przez powieszenie wykonano w nocy z 15 na 16 października 1946 roku. Następnie ciała powieszonych przewieziono do Dachau, gdzie po raz ostatni rozpalono w piecu krematoryjnym i spalono zwłoki hitlerowskich zbrodniarzy. Prochy rozrzucono z samolotu. Przed powieszeniem udało się umknąć Hermanowi Göringowi, który popełnił w celi samobójstwo zażywając dostarczony mu przez adwokata albo żonę cyjanek potasu. W opublikowanym wiele lat później liście Göringa czytamy: ""Bez wahania dałbym się rozstrzelać. Jest rzeczą niemożliwą, aby powiesić niemieckiego Marszałka Rzeszy! Nie mogę się na to zgodzić w imię honoru Niemiec". Jego ciało także zostało skremowane w Dachau.

Wyroki więzienia miały być wykonywane w berlińskim więzieniu Spandau. W roku 1987, w wieku 93 lat popełnił tam samobójstwo Rudolf Hess. Ze względu na wiek Erich Raeder został już w 1955 roku zwolniony. A ze względu na zły stan zdrowia zwolniony został Walter Funk w 1957

Trybunał uznał za zbrodnicze i zakazał ich funkcjonowania następujące organizacje: NSDAP, gestapo, SS (Drużyny Ochronne), SD (Służba Bezpieczeństwa).

Od początku swego funkcjonowania proces norymberski poddawany był silnej i często uzasadnionej krytyce. To na nim znalazło potwierdzenie słynne zdanie, że "nikt nie sądzi zwycięzców", bo tak należy zinterpretować obecność wśród oskarżycieli Andreja Wyszyńskiego, na którym spoczywała znaczna część odpowiedzialności za zbrodnie stalinizmu. Zresztą jak słusznie zauważali krytycy procesu prawie każdemu z mocarstw oskarżających można by postawić te same cztery zarzuty, a na pewno uwaga ta dotyczyła Związku Radzieckiego. Nie dość na tym radzieccy prokuratorzy, próbowali przemycić w akcie oskarżenia sprawę katyńską, dołączając ją do listy zarzutów. W akcie oskarżenia nie znalazło się wiele ze zbrodni popełnionych przez nazistów na terytorium polskim: germanizacja, przymusowe roboty, wysiedlenia, zagłada gett w miastach polskich, złośliwe niszczenie miast i wsi bez wojskowego uzasadnienia.

Wielu hitlerowskich oprawców zbiegło przed wymiarem sprawiedliwości i do tej pory ukrywa się w bananowych republikach Ameryki Środkowej czy Południowej. Kary uniknął Józef Mengele - przeprowadzający eksperymenty medyczne na więźniach Oświęcimia, czy "kat Lyonu" - Klaus Barbie. Jednym ze spektakularnych sukcesów w poszukiwaniu ukrywających się hitlerowców było odnalezienie przez wywiad Izraela, ukrywającego się w Argentynie Eichmanna. Został on porwany do Izraela, gdzie wytoczono mu proces i mimo iż w prawie tego państwa nie ma kary śmierci, skazano na powieszenie, a wyrok został wykonany w więzieniu Ramalah,31 maja 1962 roku.

Mimo wielu zarzutów, proces norymberski był czymś bez precedensu w historii. Także ze względu na ogrom przedsięwziętych środków: Trybunał pracował przez 218 dni, w trakcie których odbył 403 sesje jawne, w trakcie których wysłuchano zeznań 240 świadków i zapoznano się z ogromną liczbą złożonych pod przysięgą oświadczeń. Zapis stenograficzny obejmuje ponad cztery miliony słów, spisanych na 16 tysiącach stron. Oskarżonych broniło 27 obrońców, pomagało im 54 prawników - asystentów i 67 sekretarek. Specjalnie utworzone laboratorium fotograficzne wykonało aż 780 000 fotokopii dokumentów. Cały przebieg procesu był filmowany. Nad spokojnym i bezpiecznym przebiegiem obrad Trybunału czuwała specjalnie do tego celu powołana żandarmeria, wyposażony w białe pałki, białe hełmy na których wymalowano wagę - symbol sprawiedliwości. Publiczność wchodząca na salę obrad była rewidowana.