Dwudziestolecie międzywojenne czyli czas pomiędzy końcem I a wybuchem II wojny światowej był dla naszego kraju okresem pewnych sukcesów, ale i także porażek.

Jednym z sukcesów była reforma monetarna Władysława Grabskiego. Wprowadził on nową walutę - złotego polskiego, a poza tym uporał się z inflacją, która nie pozwalała polskiej gospodarce na rozwój. Innym sukcesem tego czasu była konstytucja marcowa. Dzięki niej Polska była krajem demokratycznym, a prawa wyborcze miały także kobiety. Gwarantowała ona prawa obywatelskie, wprowadzała zasadę odpowiedzialności Rady Ministrów przed parlamentem, co poddało władzę kontroli.

Polska jako duże państwo chciała mieć duża i silną armię. Jednak chociaż liczba żołnierzy była wysoka, to uzbrojenie armii było przestarzałe. Nie mogliśmy się równać z armiami, jakie mieli sąsiedzi, o czym bardzo boleśnie przekonał wrzesień 1939 roku i klęska z Niemcami. Poza tym utrzymywanie tak dużej armii było bardzo kosztowne, a przecież te pieniądze można było wydać o wiele lepiej.

Konstytucja marcowa sprawiła, że Polska była państwem demokratycznym, ale w 1926 roku Józef Piłsudski dokonał przewrotu majowego. Zdobył władzę siłą i chociaż chciał dla kraju jak najlepiej, to złamał prawo i wywołał krwawe walki pomiędzy Polakami. Także późniejsze jego rządy nie poprawiły sytuacji państwa w dużym stopniu. Uchwalenie konstytucji kwietniowej oznaczało, że Polska przestała być ostatecznie krajem demokratycznym i stała się autorytarnym.

W okresie dwudziestolecia międzywojennego rozwijała się polska kultura i sztuka. Tworzyło wtedy wiele wybitnych postaci. W dziedzinie literatury byli to Bruno Schulz, Zofia Nałkowska, Witold Gombrowicz. Jedne z największych sztuk teatralnych tworzył Stanisław Ignacy Witkiewicz. Duże znaczenia miało też malarstwo, którego największymi przedstawicielami byli: Jacek Malczewski, Olga Boznańska i Tadeusz Makowski. Uznanie na świecie zdobył także kompozytor Karol Szymanowski i pianista Jan Paderewski. Międzynarodową sławę zdobył śpiewak Jan Kiepura, który grał także w wielu polskich i zagranicznych filmach.