FRONT ZACHODNI:

1914

- 18 sierpnia niemieckie wojska pod komendą generała Helmutha von Moltke przełamały belgijską obronę i dotarły na linię rzeki Marny.

- Do 12 września trwała bitwa nad Marną, w wyniku której francuskie oddziały pod dowództwem generała Josepha Joffre'a uratowały Paryż. Załamanie się planu Schlieffena i początek wojny pozycyjnej.

1915

- Od sierpnia trwała blokada morska (niemieckie statki bezczynnie tkwiły we własnych portach, unieruchomione przez potężną angielską flotę). Dzięki temu niemieckie posiadłości kolonialne mogły zostać przejęte przez Japonię, która już w roku 1914 włączyła się do działań wojennych.

- W maju brytyjski okręt pasażerski "Lusitania" został zatopiony przez niemiecki statek podwodny, zginęło 1,2 tys. osób, z czego 120 Amerykanów. Doprowadziło to do silnego wzburzenia USA.

- 26 kwietnia Włochy włączają się do wojny po stronie ententy, za cenę obietnic uzyskania dużych zysków terytorialnych kosztem Niemiec, Turcji i przede wszystkim Austro-Węgier. W sumie Włochy nie angażowały się nadmiernie w wojnę, ponosząc od razu bezapelacyjną klęskę z rąk Austrii.

1916

- Ciąg dalszy wojny pozycyjnej. Niemiecka armia przypuściła w lutym atak na silną twierdzę francuską Verdun strzeżoną przez generała Philippa Petaina. Bitwa trwała aż do czerwca i skończyła się zatrzymaniem niemieckiej ofensywy.

- Z końcem czerwca rozpoczyna się bitwa nad Sommą, która potrwała do 26 listopada. Niemieckie wojska powstrzymały francusko-brytyjską ofensywę. Była to najkrwawsza batalia pierwszej wojny światowej.

- W dniach 31 maja - 1 czerwca stoczona została bitwa jutlandzka, będąca jednocześnie największym starciem morskim pierwszej wojny światowej. Okazała się ona jedyną próbą floty niemieckiej przebicia się przez brytyjską blokadę morską. Starcie to nie przyniosło niczego nowego, flota niemiecka wycofała się, a angielska kontynuowała blokadę.

1917

- 6 kwietnia Stany Zjednoczone wypowiedziały Niemcom wojnę, a co za tym idzie opowiedziały się po stronie aliantów. Spowodowane to zostało rozpoczętą przez Niemców tzw. "totalną wojną podwodną". Anglia obawiała się wysyłać swoje okręty handlowe do USA po surowce.

1918

- 17 lipca miały miejsce dwie nieudane ofensywy niemieckie nad Marną.

FRONT WSCHODNI:

1914

- W sierpniu stoczona została bitwa pod Stębarkiem (Tannenbergiem). Niemieckie wojska pod dowództwem generałów Paula von Hindenburga oraz Ericha Ludendorffa) wzmocnione formacjami z zachodniego frontu zadały dotkliwą klęskę Rosji.

- Z końcem roku Rosjanie zdołali odnieść szereg zwycięstw nad wojskami austro-węgierskimi, dzięki czemu opanowali Bukowinę oraz Galicję bez Krakowa.

1915

- 4 maja zakończone zostały walki pod Gorlicami. Austriackie i niemieckie wojska przełamały rosyjski front zmuszając tym samym Rosjan do opuszczenia obszarów Królestwa Polskiego, Galicji, Wołynia i Litwy. Front ustalił się wówczas od Zatoki Ryskiej po linię Dniestru.

- 14 października do wojny po stronie Niemiec przyłącza się Bułgaria, której celem jest zwyciężenie Serbii.

- W kwietniu wojska brytyjskie razem z formacjami australijskimi i nowozelandzkimi rozpoczęły operacje na półwyspie Gallipoli. Celem tego przedsięwzięcia było udrożnienie szlaku dla transportów w tureckich cieśninach. Brytyjskie wojska musiały się jednak wycofać w grudniu, kiedy natrafiły na turecką armię dowodzoną przez niemieckie dowództwo.

1916

- 4 czerwca rozpoczęła się ofensywa Aleksieja Brusiłowa mająca na celu przełamanie frontu Zatoka Ryska - Dniestr. Próba przełamania frontu doprowadziła do niemal całkowitego zniszczenia dwóch armii austriackich i umożliwiła ponowne zajęcie Galicji Wschodniej.

- 27 sierpnia do wojny po stronie ententy przystępuje Rumunia. Jednak jej słabe wojska nie potrafiły się oprzeć ofensywie bułgarsko-austriackiej i już z końcem roku państwo rumuńskie zostaje zajęte przez Trójprzymierze.

1918

- 3 marca zostaje zawarty traktat pokojowy w Brześcu pomiędzy Rosją Bolszewicką a państwami centralnymi, w wyniku którego Rosja zrzeka się pretensji do państw bałtyckich, Polski, Finlandii i Ukrainy.

- W październiku dochodzi do rozpadu Cesarstwa Austro-Węgierskiego, w wyniku czego powstaje Republika Austrii (12 listopada), oraz Republika Węgier (16 listopada).