HANS FRANK-Generalny Gubernator 

WŁADYSŁAW RACZKIEWICZ-PREZYDENT NA EMIGRACJI

WŁADYSŁAW ANDERS-DOWÓDCA ARMII POLSKIEJ W ZSRR

STEFAN ROWECKI"GROT"-I DOWÓDCA ZWZ I AK( DO 1943R)

LEOPOLD OKULICKI"NIEDŹWIADEK"-OST.DOWÓD.AK

CYRYL RATAJSKI-I DELEGAT RZĄDU NA KRAJ

JAN PIEKAŁKIEWICZ- II DELEGAT RZĄDU NA KRAJ

WANDA WASILEWSKA- KOMUNISTKA POLSKA

WŁADYSŁAW SIKORSKI-WÓDZ PSZ, PREMIER RZĄD NA EMIGRAC

KAZIMIERZ SOSNKOWSKI-PO ŚMIERCI SIKORSKIEGO-NACZELNY WÓDZ

MAREK EDELMAN-OST. DOWÓDCA POWST.ŻYDÓW W GETCIE WARSZAW.

BOLESŁAW BIERUT-KOMUNISTA POLSKI,PODCZAS WOJNY PRZEWODNICZ. KRN

STEPAN BANDERA- DOWÓDCA UPA, UKRAIŃSKI NACJONALISTA

ANTONI CHRUŚCIEL"MONTRER"-I DOWÓDCA POWST.WARSZAWSKIEGO