Wybuch I wojny światowej spowodowany był zamachem w Sarajewie 28 czerwca 1914 roku. Arcyksiążę austriacki i następca tronu Franciszek Franciszek F. Kafka Proces, bohater epizodyczny; STRAŻNICY
Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - liceum
Ferdynand Ferdynand B. Prus Powracająca fala, bohater drugoplanowy; syn Adlera, młody, beztroski, pozbawiony uczuć
Wygląd: "był to wysoki, trochę mizerny, lecz tęgo zbudowany młodzieniec, blondyn z ...
Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - liceum
został zastrzelony w Bośni przez Gawryło Principa serbskiego nacjonalistę pochodzącego z organizacji Czarna Ręka. Po zabójstwie Niemcy Niemcy Republika Federalna Niemiec. Członek Unii Europejskiej. Państwo położone w środkowej Europie nad Morzem Bałtyckim i Północnym. Powierzchnia 356 970 km2. Liczba ludności 82 357 tys. (2001 ... Czytaj dalej Słownik geograficzny ogłosiły całkowite poparcie dla dalszych działań Austrii, prowokując ją tym samym do wypowiedzenia wojny Serbii, podczas gdy  Francja Francja Republika Francuska. Członek Unii Europejskiej. Państwo położone w zachodniej Europie nad Oceanem Atlantyckim i Morzem Śródziemnym. Powierzchnia 551 500 km2. Liczba ludności 59 191 tys. (2001 ... Czytaj dalej Słownik geograficzny zapewniała o swoim wsparciu dla Rosji. Austro-Węgry, które miały informacje o tym, że rząd serbski był inspiratorem zamachu, wystosowały wobec Serbii ultimatum Ultimatum żądanie jednego państwa wobec drugiego, by w wyznaczonym czasie spełniło jakieś warunki, gdyż w przeciwnym razie zostanie do tego zmuszone siłą (np. groźbą wojny) lub innymi sankcjami ... Czytaj dalej Słownik historyczny prowadzące do ograniczenia suwerenności tego kraju. Wojna prowadzona była między Ententą ("Trójporozumienie") do której należała Wielka Brytania, Francja, Rosja, Serbia, Japonia, Włochy (od 1915 roku) i Stany Zjednoczone (od 1917 roku) a Państwami Centralnymi ("Trójprzymierze"), czyli Austro - Węgrami i Niemcami, które wspierane były przez Turcję i Bułgarię oraz początkowo przez Włochy. W planach niemieckich było pokonanie przeciwnika w przeciągu kilku miesięcy, jednak długotrwała walka przemieniła się w wojnę pozycyjną. Określano ją mianem "Wielkiej Wojny", nie mającej do tej pory równej sobie, jeśli chodzi o ogrom zniszczeń i śmierci. Traktat Traktat rodzaj rozprawy na temat najważniejszych problemów z danej dziedziny wiedzy lub życia społecznego, politycznego. Często pojawia się w tytułach prac naukowych. Tego wyrazu użył także ... Czytaj dalej Słownik terminów literackich pokojowy podpisano 11 listopada 1918 roku w miejscowości Compiegne. Po zakończeniu walk, zwycięscy alianci spotkali się na konferencji w Wersalu 18 stycznia 1919 roku, gdzie ustalono nowy światowy porządek. Niemcy zostały obarczone winą za spowodowanie wojny i nakazano całkowite ich rozbrojenie. W skutek decyzji wersalskich powstały nowe europejskie państwa, powołano Ligę Narodową, która stała na straży światowego pokoju. Stany Zjednoczone, Wielka Brytania oraz Japonia Japonia państwo wyspiarskie położone we wschodniej Azji obejmujące grupę Wysp Japońskich (Honsiu, Hokkaido, Kiusiu, Sikoku) oraz ok. 3 tys. wysp w północno-zachodniej części Oceanu Spokojnego. ... Czytaj dalej Słownik geograficzny wzmocniły swoje pozycje mocarstwowe. Po rewolucji październikowej powstała Rosja Rosja Federacja Rosyjska. Państwo położone we wschodniej Europie i północnej Azji. Powierzchnia 17 075 400 km2. Największe powierzchniowo państwo na świecie. Liczba ludności 144 664 tys. (2001 ... Czytaj dalej Słownik geograficzny Radziecka, która charakteryzowała się nowym ustrojem państwowym - komunizmem. I wojna światowa wprowadziła nowe zmiany techniczne. Dokonał się znaczny postęp w wojskowości, zwłaszcza w militariach. Po raz pierwszy na frontach I wojny światowej użyto czołgi. Karabin maszynowy stał się niemalże symbolem walki w okopach. Niemcy praktycznie od 1904 roku powszechnie stosowali broń maszynową, którą posiadał każdy regiment, natomiast żołnierze ją obsługujący przechodzili specjalne szkolenie. Zarówno alianci jak i Niemcy używali bardzo różnych rodzajów moździerzy od lekkich poprzez średnie do ciężkich. Stosowano także dopiero co wynalezione miotacze min. Gaz po raz pierwszy został użyty przez Francuzów w sierpniu 1914 roku. Samoloty ze skrzydłami umocowanymi na stałe zostały po raz pierwszy użyte w celach wojskowych, a następnie z samolotów rozpoznawczych rozwinęły się późniejsze myśliwce i bombowce. U-Booty, czyli łodzie podwodne były użyte od pierwszych dni walk. I wojna światowa była pierwszą wojną nowoczesną, pierwszym konfliktem totalnym, w który została wciągnięta ludność cywilna. Poległo około 10 milionów osób, podczas gdy prawie 16 milionów do końca życia pozostało kalekami. O swoje prawa zaczęły walczyć kobiety, które z czasem otrzymały prawa wyborcze. Na początku wojny istniała powszechna wiara, że doprowadzi ona do powstania nowego społeczeństwa i nowego wymiaru humanizmu, ale nadzieje okazały się złudne.