Wybuch I wojny światowej spowodowany był zamachem w Sarajewie 28 czerwca 1914 roku. Arcyksiążę austriacki i następca tronu Franciszek Ferdynand został zastrzelony w Bośni przez Gawryło Principa serbskiego nacjonalistę pochodzącego z organizacji Czarna Ręka. Po zabójstwie Niemcy ogłosiły całkowite poparcie dla dalszych działań Austrii, prowokując ją tym samym do wypowiedzenia wojny Serbii, podczas gdy Francja zapewniała o swoim wsparciu dla Rosji. Austro-Węgry, które miały informacje o tym, że rząd serbski był inspiratorem zamachu, wystosowały wobec Serbii ultimatum prowadzące do ograniczenia suwerenności tego kraju. Wojna prowadzona była między Ententą ("Trójporozumienie") do której należała Wielka Brytania, Francja, Rosja, Serbia, Japonia, Włochy (od 1915 roku) i Stany Zjednoczone (od 1917 roku) a Państwami Centralnymi ("Trójprzymierze"), czyli Austro - Węgrami i Niemcami, które wspierane były przez Turcję i Bułgarię oraz początkowo przez Włochy. W planach niemieckich było pokonanie przeciwnika w przeciągu kilku miesięcy, jednak długotrwała walka przemieniła się w wojnę pozycyjną. Określano ją mianem "Wielkiej Wojny", nie mającej do tej pory równej sobie, jeśli chodzi o ogrom zniszczeń i śmierci. Traktat pokojowy podpisano 11 listopada 1918 roku w miejscowości Compiegne. Po zakończeniu walk, zwycięscy alianci spotkali się na konferencji w Wersalu 18 stycznia 1919 roku, gdzie ustalono nowy światowy porządek. Niemcy zostały obarczone winą za spowodowanie wojny i nakazano całkowite ich rozbrojenie. W skutek decyzji wersalskich powstały nowe europejskie państwa, powołano Ligę Narodową, która stała na straży światowego pokoju. Stany Zjednoczone, Wielka Brytania oraz Japonia wzmocniły swoje pozycje mocarstwowe. Po rewolucji październikowej powstała Rosja Radziecka, która charakteryzowała się nowym ustrojem państwowym - komunizmem. I wojna światowa wprowadziła nowe zmiany techniczne. Dokonał się znaczny postęp w wojskowości, zwłaszcza w militariach. Po raz pierwszy na frontach I wojny światowej użyto czołgi. Karabin maszynowy stał się niemalże symbolem walki w okopach. Niemcy praktycznie od 1904 roku powszechnie stosowali broń maszynową, którą posiadał każdy regiment, natomiast żołnierze ją obsługujący przechodzili specjalne szkolenie. Zarówno alianci jak i Niemcy używali bardzo różnych rodzajów moździerzy od lekkich poprzez średnie do ciężkich. Stosowano także dopiero co wynalezione miotacze min. Gaz po raz pierwszy został użyty przez Francuzów w sierpniu 1914 roku. Samoloty ze skrzydłami umocowanymi na stałe zostały po raz pierwszy użyte w celach wojskowych, a następnie z samolotów rozpoznawczych rozwinęły się późniejsze myśliwce i bombowce. U-Booty, czyli łodzie podwodne były użyte od pierwszych dni walk. I wojna światowa była pierwszą wojną nowoczesną, pierwszym konfliktem totalnym, w który została wciągnięta ludność cywilna. Poległo około 10 milionów osób, podczas gdy prawie 16 milionów do końca życia pozostało kalekami. O swoje prawa zaczęły walczyć kobiety, które z czasem otrzymały prawa wyborcze. Na początku wojny istniała powszechna wiara, że doprowadzi ona do powstania nowego społeczeństwa i nowego wymiaru humanizmu, ale nadzieje okazały się złudne.