23.08.39-I Ribbentrop-Mołotow,

28.09.39-II Ribentrop-Mołotow(Pisa-Narew-Bug-San),

1 i 2.11.39-wcielenie Ukrainy i Białorusi do ZSRR,

9.12.39-powstaje Rada Narodowa-partia na emigracji,

04-05.40-Katyń,

30.07.41-Sikorski-Majski,

11.42-wysiedlenie na Zamojczyźnie(GPW),

43r-czystki etniczne w Wołyniu(100tys.Polaków zginęło,a 300tys uciekło),

13.04.43-informacja od Niemców o Katyniu,

19.04.43-powstanie żydowskie w getcie,

25.04.43-zerwanie stosunków polsko-radzieckich,

4.07.43-katastrofa gibraltarska,