Porównanie powstania styczniowego i listopadowego

Jednymi z głównych przyczyn obydwu tych powstań były porażki zaborcy, chęć odzyskania niepodległości, niezastosowanie się do praw zagwarantowanych polakom (niestosowanie się do konstytucji polskiej), obydwa powstania wybuchły w Warszawie. Przed wybuchem obydwóch powstań prace przygotowawcze miały charakter konspiracyjny. Przed 1830 rokiem działały między innymi: Towarzystwo Patriotyczne, Panta Coina, Wolnomularstwo Narodowe, a najważniejszy spisek zawiązano wśród młodych oficerów i żołnierzy Szkoły Podchorążych.

Obydwa powstania zakończyły się klęską, ale powstanie styczniowe zostało przegrane przez nieodpowiedni moment, słabe uzbrojenie, nieprzewidzianą ucieczkę brata cara i liczbę wojsk.

Natomiast styczniowe przez liczne błędy w strategii generałów, brak zjednoczenia dwóch obozów czerwonych i białych, nieodpowiedni moment, śmierć Romualda Traugutta.

Po powstaniu listopadowym nastąpiła Wielka emigracja. Mnóstwo Polaków opuściło ojczyznę ze względu na represje stosowane wobec powstańców. Emigracja ta dotyczyła głównie wyższych warstw społecznych (z 8-9tys. Ludzi 75% stanowiła szlachta).

Powstanie styczniowe było w przeciwieństwie do listopadowego kilka razy wycofywane i otwierane na nowo jednak już po pierwszej ucieczce Polacy nie mieli żadnych szans. Oprócz tego polacy przed powstaniem styczniowym polskie szeregi zostały wyjątkowo osłabione branką do armii Rosyjskiej.

Po obydwu powstaniach były stosowane wobec Polaków represje.