W swoim testamencie napisanym w 1138 roku władca zdecydował, że po jego śmierci każdy z jego synów będzie sprawować rządy w oddzielnej części państwa (dzielnicy). Chciał w ten sposób zapobiec walce synów o tron w przyszłości. 

Podział Polski na dzielnice po śmierci Bolesława Krzywoustego wyglądał w następujący sposób: 

— Władysław II Wygnaniec: 

  • Małopolska (dzielnica senioralna) 
  • Śląsk 
  • Pomorze 

— Mieszko III Stary: 

  • Wielkopolska 

— Bolesław IV Kędzierzawy: 

  • Mazowsze 

— Henryk Sandomierski

  • Ziemia Sandomierska