1. Przejęcie samodzielnych rządów w Polsce

a) po śmierci Władysława Hermana w 1002 r. doszło do podziału państwa polskiego pomiędzy jego synów

- Zbigniew otrzymał Wielkopolskę, Kujawy i Mazowsze

- Bolesław Krzywousty Małopolskę, Śląsk i ziemię sandomierską

b) w 1106 wybuchł konflikt pomiędzy braćmi w wyniku którego pokonany Zbigniew musiał w 1108 r. opuścić Polskę

2. Najazd króla niemieckiego Henryka V na Polskę w 1109 r.

a) Henryk V interweniował na rzecz praw Zbigniewa do tronu polskiego

b) Bolesław Krzywousty prowadził woje podjazdową

c) obrona Głogowa

d) odwrót wojsk niemieckich

e) w 1112 r. Zbigniew powrócił do Polski, ale został przez brata oślepiony i zgładzony

3. Podbój i chrystianizacja Pomorza

a) Pomorze uniezależniło się od Polski za Panowania Mieszka II

b) w latach 1102 - 1109 Bolesław organizował łupieżcze wyprawy na Pomorze

c) w 1109 r. rozpoczął regularny podbój Pomorza

d) 1119 r. Bolesław zdobył Pomorze Gadńskie

e) w 1122 zdobył Pomorze Zachodnie

- władca Pomorza Zachodniego książę Warcisław został lennikiem Bolesława

f) akcja chrystianizacyjna na Pomorzu - biskupstwo w Kamieniu

4. Obrona niezależności Kościoła polskiego

a) arcybiskup Magdeburga Norbert zgłosił w 1130 r. roszczenia do zwierzchnictwa nad polska prowincją kościelną, uzyskał w tej sprawie poparcie papieża

b) spotkanie Bolesław Krzywoustego z cesarzem Lotarem III w Merseburgu w 1134 r.

- Bolesław złożył hołd Lotarowi III z Pomorza

- Lotar III poparł starania Bolesława o potwierdzenie niezależności polskie prowincji kościelnej

c) papież w 1135 r. ostatecznie uznał prawa Gniezna do zwierzchnictwa nad polską prowincją kościelną

5. Bunt Skarbimira 1118 r.

a) Skarbimir był palatynem Bolesława Krzywoustego i jego bliskim doradcą

b) zbuntował się przeciwko władzy królewskiej, prawdopodobnie nie chcąc zaakceptować postanowień ustawy sukcesyjnej

c) został pokonany przez Bolesława Krzywoustego