Bolesław III Krzywousty był księciem Małopolski, Śląska i Sandomierza w latach 1102 - 1107. Księciem Polski, pochodzącym z dynastii Piastów w latach 1107 - 1138. Był synem Władysława I Hermana oraz Judyty - córki króla Czech - Wratysława II. 

Krzywousty urodził się 20 sierpnia 1086 roku, a zmarł 28 października 1138 roku. 

Do głównych celów polityki zagranicznej księcia polskiego należało:

  • ponowne uzależnienie się ód cesarstwa 
  • sojusz z Wegrami i Rusią 
  • przyłączenie do Polski Pomorza

W tym ostatnim zamierzeniu, Bolesław poszukiwał sojuszu z Danią. W roku 1129 wydał swoją córkę Ryksę za Magnusa – króla Danii i Szwecji. Pomorze już od czasu kryzysu państwa Piastów pozostawało poza jego granicami. Podporządkowanie Pomorza Gdańskiego udało się tylko chwilowo Kazimierzowi Odnowicielowi. Ostatecznego jednak podboju tego obszaru - w toku prawie dwudziestoletnich walk, dokonał dopiero Bolesław Krzywousty. W 1116 roku  dobył Pomorze Wschodnie, a następnie Szczecin w latach 1121 - 1122. 

Ważnym elementem polityki Bolesława były konflikty z Niemcami. W roku 1109 nastąpiła wyprawa władcy niemieckiego na Polskę. Po odrzuceniu żądań cesarza przez Krzywoustego przystąpiono do działań wojennych. Polski władca zastosował taktykę wojny podjazdowej. Siły Henryka nie przekroczyły linii Odry. Wojna zakończyła się kompromisem. 

Sytuacja międzynarodowa Polski pogorszyła się diametralnie po interwencjach Bolesława na Węgrzech. Wspierał podczas nich starania o tron antyniemiecko nastawionego Borysa. Cała sytuacja zakończyła się całkowitą klęską księcia polskiego. Dodatkowo doszło też do ostrych walk z nowym księciem czeskim – Sobiesławem.

Bolesław podczas zjazdu w Merseburgu w roku 1135, złożył hołd lenny z Pomorza Zachodniego oraz wyspy Rugii cesarzowi Lotarowi III. Chciał w ten sposób utrzymać niezależność polskiej organizacji kościelnej.Testament Bolesława Krzywoustego z roku 1138 miał na celu utrzymanie jedności politycznej państwa i zapobieżenie walkom pomiędzy synami po jego śmierci. Każdy z nich otrzymał we władanie dany obszar – dzielnice. Sprawy następstwa tronu miały regulować dwie zasady – pryncypatu oraz senioratu.Pierwsza z nich oznaczała, że będzie jeden książę zwierzchni (senior). Druga natomiast, że panującym będzie zawsze najstarszy z rodu. Naruszenie zasad testamentu Bolesława Krzywoustego stało się bezpośrednią przyczyną rozdrobnienia feudalnego Polski w kolejnych latach.