966 - Mieszko I przyjął chrzest.

972 - Hodon poniósł klęskę pod Cedynią.

997 - wyprawa misyjna św. Wojciecha, na której zginął.

1000 - przybycie Ottona III do Polski na zjazd gnieźnieński.

1002 - 1018polska toczyła wojny z Niemcami.

1025 - koronacja Bolesława Chrobrego na pierwszego króla Polski

1138 - rozbicie dzielnicowe Polski.

1226 - sprowadzenie krzyżaków przez Konrada Mazowieckiego.

1241 - najazd Tatarów

1300 - koronacja Wacława II 

1308 - zajęcie przez krzyżaków Pomorza Gdańskiego

1320 - koronacja Władysława Łokietka

1331 - próba odzyskania Pomorza Gdańskiego pod Płowcami

1343 - zawarcie „pokoju wieczystego” w Kaliszu

1364 - założenie Akademii Krakowskiej

1370 - śmierć Kazimierza Wielkiego

1384 - objecie tronu przez Jadwigę

1386 - zawarcie unii Polski z Litwą.

1410 - bitwa pod Grunwaldem.

1411 - pierwszy pokój toruński

1454 - 1466 - wojna trzynastoletnia

1466 - drugi pokój toruński

2 kwietnia 1997 - uchwalenie konstytucji